Y4 Works logo

Yrityshautomot

“It’s like Silicon Valley but in the heart of Helsinki” – EdTech Hautomo Helsinki innosti mukaan kymmeniä lupaavia kasvuyrityksiä

EdTech eli Education Technology on vahva elinkeino oppimisen pioneerimaassa Suomessa. EdTech Hautomo Helsinki on alaa vauhdittava yrityshautomo, jossa valmennetaan oppimisteknologiaan ja koulutusalan innovaatioihin keskittyviä startupeja. Syksyn ohjelmassa kasvuaan vauhditti 10 yritystä lupaavin tuloksin. Y4 Works on toiminut hautomon toteuttajana yhdessä Helsinki Education Hubin kanssa.

Jaa artikkeli:

Asiakas
“The incubator has been just what we need to crystallise our steps when moving forward with our digital learning environment development.”
Hautomoon osallistunut startup

Mitä teimme:

– Yrityshautomon järjestäminen: sisältöjen laatiminen ja toteuttaminen, tiimien kerääminen ja valitseminen, yritysten neuvominen ja valmentaminen sekä hautomon kehittäminen palautteen pohjalta
– Yrityshautomon markkinointi: hakijamarkkinointi sekä tapahtumaviestintä sosiaalisessa mediassa, verkkosivuilla ja verkostojen kautta
– Ensimmäinen yrityshautomo syksyllä keräsi lähes 40 hakemusta
– Kymmenen yritystä kehitti liikeideaansa syksyllä: palaute hautomo-ohjelmasta oli erinomaista

Pandemia vauhditti oppimisteknologioiden hyödyntämistä

EdTech Hautomo Helsinki on alansa ensimmäinen Suomessa toimiva yrityshautomo oppimisteknologian ja koulutusalan kasvuyrityksille. Valmennus tarjoaa ammattilaisten tiivistä valmennusta lupaaville liikeideoille. Tavoitteena on liikeideoiden kaupallistaminen, osaamisen jakaminen sekä yritysten kasvun vauhdittaminen.

Hautomon järjestäjänä toimii Helsingin kaupungin EdTech startup- ja innovaatiokeskus Helsinki Education Hub (jäljempänä HEH). HEH:in projektijohtaja Mia-Stiina Heikkalan mukaan hautomon merkitystä kasvattaa erityisesti lisääntynyt etätyö ja etäoppiminen:

“EdTech Hautomolla halutaan systemaattisesti edistää alkuvaiheen yrittäjyyttä. Ala on erittäin ajankohtainen ja koronapandemian vauhdittama: Suomi siirtyi varmasti maailman nopeimmin etäopetukseen oppimisteknologian palveluita hyödyntämällä.”

EdTech yrityshautomo järjestetään Helsinki Education Hubin tiloissa Helsingin vanhalla kauppakorkeakoululla
EdTech yrityshautomo järjestetään Helsinki Education Hubin tiloissa Helsingin vanhalla kauppakorkeakoululla.

Asiantunteva tiimi vaikutti toteuttajan valintaan

Y4 Works päätyi hautomon toteuttajaksi Helsingin kaupungin kilpailutuksen kautta. Valintaan vaikuttivat Heikkalan mukaan erityisesti hyvin laaditut mittarit sekä asiantuntijoiden osaamistaso:

“Y4 Worksin toteutussuunnitelma oli kattava. Mukana oli paljon erilaisia markkinointiviestintäkanavia ja yritys on toimijana identifioitunut hyväksi Suomessa. Tärkeää oli erityisesti Y4:n valitsemat ihmiset: tuottajaksi valikoitui sellaisia henkilöitä joilla oli sekä liiketoiminnallista että pedagogista osaamista. Myös mittarit oli rakennettu hyvin: suunnitelma sisälsi hautomotason mittareita, palvelutyytyväisyysmittareita sekä mittareita hautomon vaikutuksesta muualle.”

Hautomossa toteuttajana toiminut Y4:n konsultti Kiira Grönroos lisää EdTech Hautomon kaltaisten tapahtumien liittyvän vahvasti Y4:n ydintoimintaan:

“Koko Y4 Worksin toiminta on pohjautunut alun perin akateemiseen yrittäjyyteen ja sen tukemiseen. Meillä on hautomo-kokemusta lukuisten osaajien kautta mm. terveysalan startup-yhteisöistä, hackatoneista ja Dare to Learn -tapahtumasta, joka on ollut erityisesti opetusalan pioneeritapahtuma”

Hautomojen lisäksi Y4 Works on toteuttanut EdTech Hautomoiden markkinointia yhdessä Helsinki Education Hubin kanssa. Hakijoita on houkuteltu mukaan ohjelmiin verkostoja hyödyntämällä ja somemarkkinoinnilla:

“Nyt keväällä olemme keskittyneet tasaisen somenäkyvyyden kasvattamiseen. Kerromme tiimeistä ja siitä, millaisilla kriteereillä voi osallistua mukaan. Markkinointi on sisältänyt paljon jalkatyötä: olemme soitelleet, laittaneet sähköpostia ja viestineet paikkoihin, jotka voisivat olla kiinnostuneita. Tässä vanhoista yrittäjyysverkostoista on ollut hyötyä.”, kertoo Y4:n markkinoinnin konsultti Oona Linna.

EdTech Incubator Helsingin päätoteuttaja Solja Sulkunen
Nykyään Creaamossa työskentelevä Solja Sulkunen on yksi EdTech Hautomon toteuttajista.

“It’s like Silicon Valley but in the heart of Helsinki. Halfway through the program, the incubation has facilitated a safe EdTech environment for our international start-up to learn, map, build and validate our educational technology.."

Ohjelmassa tiukkaa tavoiteseurantaa ja asiantuntijoiden puheenvuoroja

EdTech Hautomot järjestetään Helsinki Education Hubin tiloissa Helsingin vanhalla kauppakorkeakoululla joka syksy ja kevät. Ensimmäinen hautomo sai alkunsa syksyllä 2021. Hakemuksia tuli ensimmäiseen ohjelmaan lupaavasti hautomoiden päätoteuttajan Solja Sulkusen mukaan:

“Ensimmäinen hautomo lähti rytinällä käyntiin. Hakemuksia tuli melkein 40 ensimmäiseen läpivientiin – myös ulkomailta. Se osoittaa, että tämän kaltaiselle palvelulle löytyy tarvetta.”

Hautomon ohjelma rakentuu etukäteen laaditun aikataulun sekä osallistujien itsensä tekemien konkreettisten tavoitelistausten ympärille, jota seurataan lähes orjallisesti:

“Tavoitteen asetanta tehtiin niin, että ensin tiimit määrittivät heidän ratkaisunsa sekä yrityksensä maturiteettitason (asteikolla -2 – 2). Tyypillisesti hautomo-ohjelmaan suositellaan yksi tai kaksi maturiteettiaskelta eteenpäin vievää kansainvälistä skaalausta. Tiimit määrittelevät itse tavoitteen, mihin haluaisivat päästä. Me määrittelemme sen, millaista asiantuntemusta he tarvitsevat tiimiinsä.”, Sulkunen kertoo.

EdTech Hautomon ohjelma rakentuu kahden viikon kestoisista teemoista, jotka alkavat aina kolmen tunnin koulutusosiolla. Tämän jälkeen tiimit saavat viikkotehtävän, joka käydään läpi seuraavalla viikolla yhdessä muiden osallistujien ja mentoreiden kanssa. Sulkunen on huomannut tiimien kysymysten painottuvan tiettyihin osa-alueisiin:

“Paljon tiimeillä on ollut kysymyksiä rahoitukseen liittyen. Mistä saa rahoitusta ja millaista argumentaatiota siihen vaaditaan? Toisaalta juuri eilen tarjosimme eräälle yritykselle markkinoinnin asiantuntija-apua.”

Viikkojen varrelle mahtuu myös asiantuntijapuheenvuoroja “keskiviikkokahveissa”, jossa opetusalan yrittäjät, yritykset ja asiantuntijat kertovat kokemuksistaan etukäteen annetulla näkökulmalla. EdTech hautomossa puhumassa on käynyt muun muassa Pekka Aura (Dragonbox/Kahoot!), Akseli Huhtanen (Dare to Learn), Vesa Perälä (Claned Group) sekä Rosa Salmivuori (Helsinki Think Company).

Hautomossa on järjestetty myös speed datingia, jossa tiimit pääsevät pitchaamaan liikeideansa opettajakoulutuksessa käyville sekä kuulemaan ideoistaan opettajien mielipiteitä.

Hautomo-ohjelma on Sulkusen mukaan koettu hyödylliseksi:

“Välipalautteen perusteella koetaan, että hautomo-ohjelma on auttanut viemään tiimien tavoitteita eteenpäin. Erityisesti puhujista on saatu hyötyä ja niistä on tykätty.”

EdTech yrityshautomo
Hautomoissa on paljon tilaa vapaaseen keskusteluun tiimien välillä.

“It’s like Silicon Valley but in the heart of Helsinki”

Ensimmäiseen syksyn hautomoon on osallistunut yhteensä kymmenen EdTech-alan startupia. Mukana on ollut muun muassa kielten opetusta digitalisoiva Language Clubhouse ja Oppi AI, uutta oppimisympäristöä rakentava Alfons Education, seksuaalikasvatukseen sovellusta kehittävä Beesh sekä musiikinopetusta uudistavat MusicUs ja Big Ear Games. Kaikki ohjelmassa mukana olleet yritykset ovat nähtävissä hautomon sivuilla.

Ensimmäisen hautomon tiimit ovat kehuneet hautomon sisältöä ja niistä saatuja hyötyjä. Erityisesti verkostoituminen, vertaistuen saaminen sekä mentorointi ovat saaneet kiitosta. Beesh vertaa palautteessaan hautomoa Yhdysvaltojen “pöhinäkeskukseen”:

“It’s like Silicon Valley but in the heart of Helsinki. Halfway through the program, the incubation has facilitated a safe EdTech environment for our international start-up to learn, map, build and validate our educational technology in an extensive and punctual program, providing an eco-system supported by a personal mentor, business specialists, researchers and pedagogy experts, with numerous opportunities for networking and growth.”

Language Clubhousen toimitusjohtaja Becky Luoma kehuu tiimien välistä yhteistyötä ja mentorointia:

“The incubator program has been really beneficial to our company and the trainers have been enthusiastic and motivated. The workshops that have group work have been very valuable since we can share and gain key insights from the other teams in the program. Another cool asset was to gain a mentor who is motivated and really keen on helping us. This is a great platform for our company to develop and scale our business.”

MusicUs kertoo palautteessaan hautomon vastanneen hyvin yrityksen tarpeisiin:

“The incubator has been just what we need to crystallise our steps when moving forward with our digital learning environment development. The incubator offers excellent networking opportunities and expert advice and support in different aspects of building a successful company.”

“The incubator program has been really beneficial to our company and the trainers have been enthusiastic and motivated. The workshops that have group work have been very valuable since we can share and gain key insights from the other teams in the program."

EdTech Hautomo Helsinki keväällä 2022
EdTech Hautomon tiimi helmikuussa 2022.

Haku seuraavaan hautomo-ohjelmaan alkaa syksyllä

Kevään toinen EdTech Hautomo sai juuri alkunsa uusien yritysten kanssa. Seuraava haku ohjelmaan alkaa keväällä 2022.

Ohjelmat tarjoavat ainutlaatuisen tilaisuuden yrityksille kehittää liiketoimintaansa Suomen koulutusalan asiantuntijoiden kanssa. Sulkunen kannustaa yrityksiä mukaan:

“Osallistumalla hautomoon tulet tietoiseksi sudenkuopista, mitä joku toinen yritys on todennäköisesti käynyt läpi. Etuna on myös yhteisöllisyys ja vertaistuen saaminen: pääset seuraamaan muitakin tiimejä, joilla on sama tavoite. Hautomo auttaa myös kiinnittymään Suomen koulutusekosysteemiin: massawebinaarien sijaan pääset tutustumaan ja verkottumaan muiden kanssa pienemmissä kohtaamisissa.”

Heikkala korostaa hautomoiden kykyä tuoda puuttuvaa osaamista yrityksiin:

“Edtech-yrityksessä tyypillinen tiimi on usein humanisti ja koodari. Usein puuttuu se “bisnes-ihminen”. Hautomo-ohjelman myötä tiimeillä ja yrityksillä on osaamista myyntiin, markkinointiin sekä rahoituskanavien löytämiseen.”

Grönroos nostaa esiin koulutusalan säätelyn, johon saa erityisen hyvää tukea hautomoista:

“Koulutusalalla on sama kuin vaikka lääketieteessä: toimintaa säätelee aika moni asia. Kehittäminen ei ole ihan niin yksinkertaista kuin tilanteessa, jossa keksitään uusi vapaan markkinan tuote. Alalla on erilaisia lainalaisuuksia, jotka kannattaa huomioida ja ymmärtää. Hautomoissa pääset keskustelemaan näistä päätöksiä säätelevien tahojen kanssa.”

 

EdTech Hautomo Helsingin kevään ohjelma on käynnissä ja seuraava hautomo järjestetään syksyllä. Lue lisää hautomosta Helsinki Education Hubin sivuilta.

Etsitkö toteuttajaa yrityshautomolle tai yritysideasi kiihdyttämiseen?

Ota yhteyttä suoraan sivuiltamme.

Jatka lukemista

Y4 Insights

Tilaa näkemyksemme sähköpostiisi.

Lähettämällä lomakkeen hyväksyt tietojesi käyttämisen Y4 Worksin tietosuojan mukaisesti.