Y4 Works logo

RekryKoulutukset

“Motivoituneimmat hakijat, mitä urallani on tullut vastaan” – K-Rauta koulutti uusia työntekijöitä Y4:n RekryKoulutuksella

K-Rauta on rakentamisen, remontoinnin, pihan, sisustamisen ja kodin kalusteiden markkinajohtaja Suomessa lähes 130 kaupan verkostolla. Kuusi K-Rauta-myymälää haki RekryKoulutuksella työntekijöitä monipuolisiin ja erikoistuviin myynti- ja asiantuntijatehtäviin. Koulutuksella saatiin rekrytoitua kahdeksan ammattilaista uuteen työsuhteeseen.

Jaa artikkeli:

Asiakas
”Uskon, että laadukkaaksi tämän teki sen, että he jotka hakivat, olivat halukkaita oppimaan uutta. Ei oltu vain etsimässä työpaikkaa.”
Jyri Metsälä, K-Rauta Vantaanportin kauppias

Mitä teimme:

– Kaksi kuukautta kestävän RekryKoulutuksen järjestäminen K-Raudan Vantaanportin, Lanternan, Keuruun, Karjaan, Oulunkylän ja Äänekosken myymälöihin
– Y4 toimi koulutuksen toteuttajana hoitaen koulutukset, hakijamarkkinoinnin sekä rekrytoinnit yhdessä TE-toimiston ja K-Raudan kanssa
– Koulutuksilla saatiin rekrytoitua kahdeksan uutta työntekijää K-Raudan liikkeisiin
– Koulutukset saivat hyvää palautetta erityisesti asiantuntevista kouluttajista sekä konkreettisista koulutussisällöistä

Haasteena pitkäaikaisten työntekijöiden löytäminen

K-Raudan haasteena oli löytää pitkäaikaisia työntekijöitä liikkeisiin. Myymälät houkuttelevat erityisesti nuoria, opiskelijoita ja osa-aikaisia työntekijöitä, joten vaihtuvuus on suurta. K-Rauta Keuruun kauppias Marko Kuoppalan mukaan RekryKoulutukseen sai lopulta lähtemään matalat riskit sekä juuri rautakauppaan räätälöity koulutus:

“Koulutus alkoi kiinnostamaan, kun kuulin, että se räätälöidään juuri rautakauppaan. Tämä on ollut myös alusta asti väljä palvelu työnantajan kannalta: me ilmoitetaan koulutuksesta ja työpaikoista. Me saadaan myös työnantajina päättää, rekrytoidaanko vai ei.”

Mikä RekryKoulutus?

RekryKoulutuksilla tarkoitetaan lyhyttä työelämälähtöistä koulutusta, jonka tarkoituksena on työnhakijoiden ja työnantajien kohtaamisen parantaminen. Työnantaja ja TE-toimisto rahoittavat yhdessä yleensä muutaman kuukauden mittaisen koulutuksen, joka sisältää teoriaopintoja sekä työssäoppimista yrityksessä. Tavoitteena on, että työntekijä palkataan yritykseen onnistuneen koulutuksen jälkeen. Y4 Works on yksi TE-toimiston kilpailuttamista RekryKoulutusten toteuttajista. Lue lisää Y4:n koulutuksista täältä.

Yli 140 hakemusta rekrymarkkinoinnin avulla

Koulutus lähti käyntiin Y4:n sekä K-Raudan kauppiaiden tapaamisella. Keskon liiketoimintamallin mukaan jokainen K-Rauta-kauppias on oma itsenäinen yrittäjä, joten työnantajina tarpeita oli erilaisia.

Tapaamisissa tehtiin kartoitusta siitä, millaisia työntekijöitä ja osaamista haetaan juuri Y4:n RekryKoulutuksella. Keskustelujen pohjalta julkaistiin työpaikkailmoitukset ja aloitettiin työnhakijoiden houkuttelu koulutukseen Y4:n toteuttaman hakijamarkkinoinnin avulla. Y4:n rekrytointiasiantuntija Linnea Luukkasen mukaan hakemuksia tuli lupaava määrä:

“Saimme yli 140 hakijaa tehtävään. Tämän jälkeen teimme paperiesivalintaa TE-palveluiden kanssa, jonka jälkeen valitsimme henkilöt haastatteluun. Y4 piti ensimmäisen vaiheen haastattelut, jonka jälkeen esittelimme lupaavat kandidaatit K-Raudalle. Kauppiaat tekivät lopulliset valinnat siitä, ketkä kutsutaan jatkohaastatteluun ja ketkä otetaan koulutukseen mukaan.”

Keuruun ja Vantaanportin kauppiaat Marko Kuoppala ja Jyri Metsälä toteavat RekryKoulutuksen hakijaotannan hyväksi:

“Kyllä se osumatarkkuus, että tulee motivoituneita työntekijöitä, on hyvä. Minulla ei ole palanut lainkaan aikaa työpaikkailmoituksen julkaisuun ja hakemuksiin vastailuun. Kaikki hakijat, mitkä olen käsitellyt, ovat oikeasti valittavissa olevia henkilöitä. Jos koulutus järjestetään syksyllä uudestaan, niin olen mukana.”, Kuoppala toteaa.

Myös Metsälä toteaa RekryKoulutuksen hakijavalinnan onnistuneeksi:

“Työnantajan näkökulmasta tämä on tehokas prosessi. Uskon, että laadukkaaksi tämän teki sen, että he jotka hakivat, olivat halukkaita oppimaan uutta. Ei oltu vain etsimässä työpaikkaa. Hakijan suusta kuultuna: kiinnostus syntyi juuri koulutuksen ja mahdollisen työpaikan yhdistelmästä.”

“Olen ollut nyt 16 vuotta alalla. Nämä olivat motivoituneimmat hakijat, mitä urallani on tullut vastaan. Meillä kävi neljä hakijaa, joista kaksi kävi haastattelussa ja kaksi olen lopulta palkkaamassa myymälään. Se on aika hyvä otanta.”

Parasta koulutuksessa hyvin räätälöity ohjelma ja kouluttajat

RekryKoulutus lähti käyntiin tammikuussa teoriapäivillä. Teoriaopetuksessa Y4:n kouluttaja Lauri Salmivaara kävi läpi myynnin ja asiakaspalvelun perusteita. Aiheisiin lukeutui mm. myynnin psykologiaa, asiakaskokemuksen kehittämistä sekä esillepanon merkitystä myymälätyöskentelyssä. Teemat valikoituivat koulutukseen yhteistyössä K-Raudan kanssa:

“Keskustelujen jälkeen veimme asiakkaalle ehdotelman siitä, mitä asioita me nähdään että myynnin moniosaajan tulee osata ja hallita. Löimme koulutusohjelman lukkoon yhdessä K-Raudan kanssa.”, Salmivaara kertoo.

Koska koulutukseen osallistui henkilöitä saman organisaation sisällä, ohjelmassa opittiin Salmivaaran mukaan paljon yhdessä tekemällä:

“Koska osallistujilla oli saman organisaation hattu päässä, niin hyödynsimme paljon ryhmätehtäviä. Olen antanut paljon aikaa vapaalle keskustelulle ja vertaistuelle. Osallistujat ovat saaneet vaihtaa kokemuksia liittyen perehdytykseen ja työssäoppimiseen. Ryhmätehtävät on pyritty rakentamaan mahdollisimman käytännönläheisiksi ja sellaisiksi, joita pääsee hyödyntämään suoraan työarjessa. Tämän lisäksi ohjelma sisälsi lyhyitä sparraustuokioita: aina on voinut ottaa yhteyttä kouluttajaan, jos osallistuja tarvitsee tukea.”, hän selventää.

Kauppias Kuoppala kiittelee erityisesti RekryKoulutuksen tiivistä yhteydenpitoa kouluttajan kanssa:

“Jos on tullut kysymys tai ongelma, niin tosi nopeasti olen vastauksen saanut. Kun olen laittanut viestin yhteyshenkilölle, niin muutaman 20 minuutin päästä on pidetty miitti.”

Koulutusohjelma keräsi kiitosta myös osallistujien keskuudessa. Erityisen hyväksi koettiin Y4:n kyky innostaa sekä opettaa myynnin ja asiakaspalvelun perusteita:

“Hyvin räätälöity kurssi alan vaihtamisen tai myyjän ammattiin tähdäten. Erittäin inspiroituneet ja motivoituneet kouluttajat toivat päiviin kivaa väritystä. Myös tehtävät tai ryhmäkeskustelut olivat hyvin paikallaan.”, nimetön osallistuja kommentoi palautteessaan.

”Terveiset, että tämä oli positiivinen kokemus TE-keskuksen kautta olevasta koulutuksesta. Tämä oli hauska, innostava, persoonat huomioon ottava kokonaisuus.”, arvioi koulutukseen osallistunut Heli Alestalo.

”Minusta tämä muoto opiskella on mahtava mahdollisuus saada työpaikka ja motivoituneita työntekijöitä yritykseen. Etänä suoritetut opiskelupäivät oli haaste meille opiskelijoille kun kouluttajille mutta hyvin se meni. Kiitos.”, kommentoi koulutuksesta työpaikan saanut Mei-Ling Johansson.

Teoriapäivien jälkeen koulutus jatkui työssäoppimisella K-Rautojen myymälöissä. Osallistujille räätälöitiin omia kiinnostuksen kohteita vastaavat työnkuvat puutarhaosastosta remonttiasiantuntijan tehtävään.

 

Y4 Worksin Myynnin moniosaaja -RekryKoulutuksen teemoja
Y4 Worksin Myynnin moniosaaja -RekryKoulutuksen teemoja.

Tuloksena kahdeksan uutta rekrytoitua työntekijää

Helmikuussa päättyneen RekryKoulutuksen tuloksena saatiin solmittua yhteensä kahdeksan myyjän työsopimukset K-Raudan liikkeisiin. Muutamaan myymälään löytyi jopa useampi myynnin tuore ammattilainen. K-Raudan kauppiaat kiittelevät onnistunutta koulutusta:

“Kolmesta osallistujasta kaksi olen jo palkannut. Ideana tämä on tosi hyvä. Prosentit olivat kohdallaan. Hakijat, mitä olen palkannut, ovat olleet tosi motivoituneita.”, Kuoppala kiittelee.

Metsälä toteaa hakijoiden motivaation jopa historiallisen hyväksi urallaan:

“Olen ollut nyt 16 vuotta alalla. Nämä olivat motivoituneimmat hakijat, mitä urallani on tullut vastaan. Meillä kävi neljä hakijaa, joista kaksi kävi haastattelussa ja kaksi olen lopulta palkkaamassa myymälään. Se on aika hyvä otanta.”

“Parasta työnantajamielikuvan kehittämistä on konkreettinen hyvän tekeminen. Tätä on myös työvoimapoliittiseen toimintaan osallistuminen RekryKoulutusten kautta."

Uudet rekrytointikeinot vaikuttavat työnantajamielikuvaan

Kokemuksen jälkeen Y4:n rekrytointiasiantuntija Luukkanen kannustaa työnantajia kokeilemaan RekryKoulutuksen kaltaisia uusia rekrytointikeinoja. Niiden avulla voidaan saavuttaa työntekijöitä uusista kohderyhmistä. Tämän vuoksi myös rekryprosessiin kannattaa suhtautua uudella tavalla:

“Toivon, että työnantajat uskaltavat olla avarakatseisia koulutuksen aikana. Koulutukseen kannattaa ottaa henkilöitä matalalla kynnyksellä. RekryKoulutukset ovat nimensä mukaisesti koulutuksia, joten odotusten ei kannata olla samanlaiset kuin suorissa rekrytoinneissa.”

RekryKoulutusten etuna ovat Linnean mukaan myös matalat riskit työntekijöille ja työnantajille. Työnantajat saavat uudenlaista pelivaraa löytää ammattitaitoista osaamista ajankohtaisella koulutuksella. Koulutus voidaan päättää, jos homma ei toimi. Koulutus ei myöskään vaikuta koeajan pituuteen, mikäli työsuhde solmitaan koulutuksen jälkeen.

Uuden kokeilu rekrytoinnissa vaikuttaa lopulta myös työnantajamielikuvaan:

“Parasta työnantajamielikuvan kehittämistä on konkreettinen hyvän tekeminen. Tätä on myös työvoimapoliittiseen toimintaan osallistuminen RekryKoulutusten kautta. Vastuullisuus on yhä merkittävämpi kriteeri työnantajien valinnassa nykyään. Tämä kannattaa pitää mielessä, kun uusia rekrytointeja suunnitellaan.”, Linnea toteaa.

RekryKoulutus jatkuu K-Raudan osalta toisella koulutuksella mahdollisesti syksyllä 2022. Lue lisää Y4:n RekryKoulutuksista työnantajille täällä sekä työnhakijoille täällä.

Asiakastarinan taustakuva: Keskon aineistopankki (2022).

Onko yritykselläsi rekrytointitarpeita?

RekryKoulutukset ovat hyvä keino kouluttaa työpaikalle osaajia uusista kohderyhmistä.

Jatka lukemista

Y4 Insights

Tilaa näkemyksemme sähköpostiisi.

Lähettämällä lomakkeen hyväksyt tietojesi käyttämisen Y4 Worksin tietosuojan mukaisesti.