Y4 Works logo

25/05/2023

|

Yritysrahoitukset

25/05/2023

Näin parannat yrityksesi rahoitettavuutta

Jaa blogi:

Yritys voi hakea rahoitusta kasvun tueksi monesta eri lähteestä, esimerkiksi pankki voi myöntää yritykselle lainaa tai ulkopuolinen sijoittaja voi sijoittaa yritykseen. Lisäksi julkinen sektori myöntää yrityksille erilaisia yritystukia ja avustuksia. Julkista rahoitusta myöntävät esimerkiksi ELY-keskukset, Business Finland, Finnvera ja ministeriöt. Julkiset tuet on tarkoitettu pääasiassa pk-yrityksille ja rahoitusta myönnetään vain kehitystyöhön, ei operatiiviseen toimintaan.

Rahoituksen saamisen vähimmäisvaatimuksena on usein nämä tekijät:

  • Päätoiminen yrittäjä tai yksi työntekijä
  • Kannattava liiketoiminta (ei negatiivista omaa pääomaa)
  • Oma tuote tai palvelu
  • Riittävä omarahoitus

 

Rahoituksen saaminen voi mahdollistaa kasvun ja luoda pohjaa yrityksen tulevaisuuden menestykselle. Rahoitettavuuden parantaminen onkin yksi keskeinen osa yrityksen kasvustrategiaa. Mutta miten yrityksen rahoitettavuutta voi konkreettisesti parantaa? Tässä artikkelissa esittelemme 11 keinoa, kuinka voit parantaa yrityksesi taloudellista asemaa ja uskottavuutta rahoittajia ajatellen.

 

Luo uskottavuutta kasvattamalla liikevaihtoa

Liikevaihdon kasvattaminen on yksiselitteinen ja tehokas tapa parantaa yrityksesi rahoitettavuutta. Liikevaihdon kasvu osoittaa, että yritykselläsi on kysyntää ja se pystyy laajentamaan toimintaansa. Kasvava liikevaihto luo uskottavuutta ja luottamusta rahoittajien silmissä.

 

Vahvista yrityksen omaa pääomaa

Oman pääoman vahvistaminen on toinen suoraviivainen keino parantaa yrityksesi taloudellista asemaa ja rahoitettavuutta. Oman pääoman vahvistaminen voi tapahtua esimerkiksi sijoittamalla yrityksen tuottamat voitot takaisin liiketoimintaan tai hankkimalla lisää pääomaa ulkopuolisilta sijoittajilta. Mitä suurempi yrityksen oma pääoma on, sitä vakaampi sen taloudellinen asema on ja sitä houkuttelevampi se on rahoittajille.

 

Vahvista yrityksen kassavirran ylijäämää

Kassavirran ylijäämä kertoo yrityksen kyvystä tuottaa rahaa toiminnastaan. Mitä suurempi ylijäämä on, sitä parempi on yrityksen maksukyky ja taloudellinen vakaus. Ylijäämän vahvistaminen voidaan saavuttaa esimerkiksi tehostamalla toimintaa, parantamalla kannattavuutta tai hallitsemalla investointeja. Vahva kassavirta antaa yritykselle liikkumavaraa ja vakuuttaa rahoittajat.

 

Paranna yhtiön omavaraisuusastetta

Omavaraisuusaste on yksi keskeisistä yrityksen taloudellisen tilanteen mittareista. Se kertoo, kuinka suuri osa yrityksesi varallisuudesta on rahoitettu omalla pääomalla. Paranna yhtiösi omavaraisuusastetta esimerkiksi tasejärjestelyjen tai lisäpääomituksen avulla. Mitä korkeampi omavaraisuusaste, sitä parempi yrityksen taloudellinen asema on rahoittajien silmissä.

 

Järjestä vapaita vakuuksia

Vapaat vakuudet ovat merkittävä tekijä yrityksen rahoitettavuudessa. Vakuudet voivat suojata lainanantajaa mahdollisilta luottotappioilta, ja yrityksellä, jolla on tarjota vakuuksia, on usein helpompi saada rahoitusta. Mieti siis, mitä vakuuksia yritykselläsi on tarjota ja pyri järjestämään niitä vapaaksi mahdollisimman paljon.

 

Luo innovaatioita ja uutuusarvoa

Innovaatioiden ja uutuusarvon luominen on yrityksesi kilpailuvaltti, joka lisää houkuttelevuutta rahoittajille. Uudenlaisten tuotteiden, palvelujen tai liiketoimintamallien kehittäminen voi tuoda yrityksellesi uusia markkinoita ja lisätä liikevaihtoa, mikä tukee rahoituksen myöntämistä. Uutuusarvon luominen voi myös parantaa yrityksen tunnettuutta ja brändiä, mikä voi helpottaa rahoituksen myöntämistä.

 

Tunnista kasvava markkina

Markkinoiden ymmärtäminen on avainasemassa rahoitettavuuden parantamisessa. Kasvavat markkinat tarjoavat yrityksille mahdollisuuksia laajentaa liiketoimintaansa ja lisätä liikevaihtoaan. Tämä puolestaan lisää yrityksen houkuttelevuutta rahoittajien silmissä. Tutki markkinoita, seuraa trendejä ja etsi kasvavia sektoreita, joilla yrityksesi voisi menestyä.

 

Tähtää kohti skaalautuvaa liiketoimintaa

Skaalautuva liiketoiminta tarkoittaa toimintaa, joka voidaan helposti laajentaa vastaamaan kasvavaa kysyntää ilman suuria lisäkustannuksia. Tällainen liiketoiminta voi tuottaa merkittävää liikevaihdon kasvua ja on usein erittäin houkuttelevaa rahoittajille. Pyri siis kehittämään yrityksesi liiketoimintaa skaalautuvaksi, esimerkiksi investoimalla teknologiaan tai kehittämällä tuotteita tai palveluita, joita voidaan myydä laajalle kohderyhmälle.

 

Valmistele kansainvälisen kasvun edellytyksiä

Jos tavoittelet kansainvälistä kasvua, suunnittele ja valmistele kansainvälistyminen huolellisesti. Tee selvityksiä potentiaalisista markkinoista, rakenna kumppanuusverkostoja ja hanki tarvittavaa osaamista yritykseesi. Tarkkojen suunnitelmien ja laskelmien avulla voit vakuuttaa rahoittajat yrityksesi kyvystä kansainväliseen kasvuun.

 

Rakenna ja kehitä IPR-asemaa

Aineettomat oikeudet, kuten patentit, tavaramerkit ja tekijänoikeudet, ovat arvokkaita voimavaroja. Ne voivat luoda yrityksellesi kilpailuetua ja suojata sen innovaatioita. Rakenna ja kehitä yrityksesi IPR-asemaa investoimalla tutkimukseen ja kehitykseen, hankkimalla aineettomia oikeuksia ja suojaamalla niitä. Vahva IPR-asema voi parantaa yrityksesi rahoitettavuutta merkittävästi.

 

Rekrytoi osaajia mahdollisuuksien rajoissa

Yrityksen menestyksen taustalla on aina sen henkilöstö. Etsi ja rekrytoi huippuosaajia, jotka tuovat yritykseesi uusia taitoja, kokemusta ja perspektiiviä. Oikea henkilöstö vahvistaa yrityksesi osaamista ja lisää sen arvoa rahoittajien silmissä. Muista kuitenkin, että rekrytointi tulee tehdä liiketoiminnan ehtojen ja taloudellisten mahdollisuuksien mukaisesti.

 

Rahoitettavuuden parantaminen vaatii monipuolista lähestymistä. Esimerkiksi yrityksen taloudellisen aseman vahvistaminen, osaavan henkilöstön rekrytointi, innovaatioiden luominen sekä kansainvälisen kasvun suunnittelu ovat kaikki keskeisiä osia prosessia. Muista myös, että yrityksen taloudellista tilannetta ja rahoitettavuutta ei paranneta yhdessä yössä, vaan prosessi vaatii sitoutumista ja panostusta. Kun yrityksen talous on kunnossa ja rahoitettavuutta parannettu, voit lähteä hakemaan erilaisia yritysrahoituksia.

Ennen rahoitushakemuksen tekemistä on kuitenkin vielä hyvä päivittää liiketoimintasuunnitelma ajan tasalle. Yrityksen avainhenkilöiden olisi hyvä olla kartalla yrityksen tavoitteista, strategiasta, kilpailueduista, taloudellisesta tilanteesta ja tulevaisuuden suunnasta. Lisäksi tärkeää on tietää, mihin haettava rahoitus on tarkoitettu eli mitä kehitysprojektissa tehdään. On hyvä selvittää myös mihin rahaa käytetään, miten projekti rahoitetaan, ketkä projektiin osallistuvat ja miten projekti vaikuttaa yrityksen liiketoimintaan. 

Autamme yrityksiä strategisesti kehittämään liiketoimintaansa, mikä vuorostaan parantaa rahoitettavuutta. Jos kiinnostuit yrityksesi rahoitettavuuden kehittämisestä, varaa maksuton kartoitus kanssamme täältä. Autamme myös soveltuvien tukimuotojen tunnistamisessa ja hakemisessa – siitä lisää tukimuotolistauksessamme.

Artikkelia varten on haastateltu Y4:n rahoitusasiantuntijoita.

Kirjoittaja

Iisa Virtanen
Iisa työskentelee Y4:lla markkinoinnin asiantuntijana. Iisa on kiinnostunut erityisesti sisällöntuotannosta sekä sosiaalisesta mediasta ja vapaa-aikansa hän viettää podcasteja tai äänikirjoja kuunnellen.

Kiinnostuitko yritysrahoituksista?

Autamme mielellämme oikean rahoitusinstrumentin valinnassa, hankkeen määrittelyssä sekä rahoituksen hakemisessa. Tutustu julkisiin yritystukiin ja hae rahoitusta kanssamme.

Kirjoittaja

Iisa Virtanen
Iisa työskentelee Y4:lla markkinoinnin asiantuntijana. Iisa on kiinnostunut erityisesti sisällöntuotannosta sekä sosiaalisesta mediasta ja vapaa-aikansa hän viettää podcasteja tai äänikirjoja kuunnellen.

Jatka lukemista

Y4 Insights

Tilaa näkemyksemme sähköpostiisi.

Lähettämällä lomakkeen hyväksyt tietojesi käyttämisen Y4 Worksin tietosuojan mukaisesti.