Työ- ja
urapolku

Haluatko työ-, opiskelu- vai työkokeilupaikan?

Y4 Worksin Työ- ja Urapolut on väylä kohti seuraavaa päämäärää elämässäsi.

Oma yritteliäs tekeminen yhdistettynä ammattimaiseen valmennukseen luo edellytykset kunnianhimoisille tuloksille. Valmennukset koostuvat kartoituksesta, harjoitteluvaiheesta sekä toiminnallisesta ja tavoitteellisesta työ-, työkokeilu- tai opiskelupaikkaan hakeutumisesta. 

Työpolku

Työpolku on viiden päivän ryhmämuotoinen työnhakuvalmennus ja siihen liittyvä 3kk jatkovalmennus (9h). Tavoitteena on työllistyminen tai työkokeilun aloittaminen.

Sisältöinä ovat tilanteen kartoitus, modernit työnhakutaidot ja työpaikkaan hakeutuminen. Valmennuksessa löydät realistisia työllisyysmahdollisuuksia ja sisäistät vaikuttavimpia työn saamisen toimintatapoja. 

Urapolku

Urapolku on viidentoista päivän ryhmämuotoinen uravalmennus ja siihen liittyvä 3kk jatkovalmennus (9h). Tavoitteena on työllistyminen, työkokeilupaikan tai opiskelupaikan aloittaminen.

Valmennus koostuu tilanteen ja eri vaihtoehtojen kartoituksesta, modernien työelämä- ja opiskelutaitojen omaksumisesta sekä työ- tai opiskelupaikkaan hakeutumisesta. Design your life -työtapaa hyödyntäen löydät itselleen mielekkään urapolun. 

Y4 Works Oy

Y4 Worksin työ- ja urapalvelut tuovat suuntaa elämän käännekohtiin. Autamme työnhakijoiden ja -tekijöiden urasuunnan löytämisessä ja osaamisen päivittämisessä. Koulutamme yrittäjiksi haluaville parhaat keinot yrityksen perustamiseen. Tarjoamme tukea antavan yhteisön silloin, kun tavoitteena on työelämään kiinni pääseminen tai tilanteessa selviäminen.

Valmennukset toteutetaan yhdessä Katja Noponen Oy:n kanssa.