Vill du ha en arbets- eller studieplats, eller delta i arbetsprövning?

Y4 Works Arbets- och Karriärträningar erbjuder stigar till det nästa målet i ditt liv.

Ambitiösa resultat kan nås när man slår samman egen företagsamhet och professionell träning. Träningarna består av kartläggning, en praktik samt en aktiv och målinriktad ansökningsprocess mot en arbets-, studie- eller arbetsprövningsplats.

Arbetsvägen

Arbetsträning är en fem dagars gruppträning i arbetsansökning med tre månaders fortsättningsträning (9h). Målet är att du anställs eller påbörjar din arbetsprövning.

Träningen består av kartläggning av din situation, träning i moderna arbetsökningstips och arbetsansökning. Du hittar realistiska möjligheter i sysselsättning och lär dig de mest effektiva strategier i att bli anställd.

Karriarvägen

Karriärträning är en femton dagars gruppträning med tre månaders fortsättningsträning (9h). Målet är att du anställs eller påbörjar dina studier eller arbetsprövning.

Träningen består av kartläggning av din situation och dina möjligheter, träning i moderna arbetsökningstips och studieteknik samt i ansökning till arbete eller studier. Med hjälp av Design your life -metoden identifierar du en meningsfull karriärstig för dig.

Anmäl dig här

TIIMIMME

Y4 Works har grundats för att skapa lösningar till smärtpunkter bland människor och gemenskaper och i samhället. Vi förverkligar nya lösningar i hur arbetsansökaren hittar jobb, lär sig och sysselsätts. Vi gör det möjligt för människor att hitta en ny riktning i sin karriär, att lära sig moderna arbetslivskunskaper och få tillträde i arbetslivet.

+358 44 741 8648
tiimi@y4works.fi

Y4 Works Oy

Kanavaranta 9
00160 Helsinki

Kaisaniemenkatu 1D
00100 Helsinki