Hej ensamföretagare, start-up eller småföretagare, nu finns det en gratis och skräddarsydd service för dig.

Låt ditt företag växa genom att skaffa arbetskraft på ett förnuftigt sätt med hjälp av sparring från våra experter.

Våra experter ger råd till ditt företag om arbetsgivarskapet och vägleder dig i valet av de bästa sätten att skaffa arbetskraft för just ditt företags behov. Du får möjlighet att kartlägga din situation, uppdatera dina kunskaper och få de bästa tipsen inom fem delområden:

Grunderna för en fungerande arbetsplats.

Lär dig att sköta dina lagstadgade skyldigheter som arbetsgivare på ett enkelt sätt.

Förutsättningarna för ett förtjänstfullt arbetsgivarskap.

En tilltalande kultur, en tydligt kommunicerande arbetsgemenskap och en rättvis praxis hjälper ditt företag att växa.

Rekrytera skickligt.

Genom en professionell rekrytering hittar du smidigt just de rätta arbetstagarna.

Hyr in arbetskraft på ett ansvarsfullt sätt.

Genom inhyrning av arbetskraft kan du utnyttja behövlig kunskap just när du behöver det. 

Köp smart.

Genom inköp av arbete kan du använda din tid till ditt kärnkunnande och till det som du njuter av.

ANMÄL DIG

TE-byrån betalar denna tjänst för dig. Anmäl dig genom att klicka på knappen intill eller ring oss. Om du har frågor eller behöver hjälp med att reservera din plats, hjälper vårt team dig gärna.

+358 44 741 8648
eller

I SAMARBETE

Sysselsätt skickligt är en kostnadsfri expertservice för företagskunder som erbjuds i hela landet av Nylands TE-byrå och ELY-central (Närings-, trafik- och miljöcentral). I denna service ger man företagarna information och råd angående rekrytering och andra sätt att skaffa arbetskraft, både vad gäller verksamhet som arbetsgivare och som sysselsättare. Målsättningen är att arbets- eller avtalsförhållandena skulle starta snarast möjligt och att de skulle stödja företagets tillväxt.

Tjänsten produceras av TE-byråns avtalspartners, varav du kan välja den som tilltalar dig. Mer detaljerad information om denna service och en anmälningsblankett hittar du på TE-byråns hemsidor. Tjänsten Kytkin – Sysselsätt skickligt möjliggörs genom samarbete med ett antal samarbetspartners från finländska företagarsamfund.

VÅRT TEAM

Vårt team består av en grupp ambitiösa utvecklare och företagare. Y4 Works har grundats för att skapa lösningar för svaga punkter i samhället samt hos människor och samfund.

Vi vill framför allt skapa helt nya lösningar och möjligheter för människorna att hitta jobb, att lära sig nytt och att arbeta. Dessutom vill vi sprida kunskap om nya och färska lösningsmodeller som har visat sig fungera bra.

Y4 Works Oy

+358 44 741 8648
tiimi@y4works.fi

Kanalkajen 9
00160 Helsingfors
2978296-6