Y4 Works logo

05/01/2023

|

Strategia

05/01/2023

7 askeleen polku kohti menestyvää strategiaa

Jaa blogi:

strategia

Minkälainen on hyvä strategia? Mitä strategiatyön tulisi sisältää? Strategiatyö voi kuulostaa mutkikkaalta, eikä hyvän strategian muotoileminen tule yhdellä stepillä valmiiksi. Seuraavat seitsemän askelta auttavat sinua seuraamaan polkua, joka kuljettaa sinut tavoitteitasi kohti.

1. Strategia on selkeä ja ymmärrettävä

Alussa suunta on vasta muotoutumassa. Päämäärän selville saamiseksi on tarpeen luoda ymmärrettävät kehykset strategialle – polku, jota pitkin kulkea. Täytyy ymmärtää mistä on tullut ja missä on nyt, jotta tietää minne on matkalla. Uudistuminen ja tavoitteen asettaminen on helpompaa, kun yrityksen suunta on selkeä ja perustuu parhaaseen ymmärrykseen nykytilanteesta. Selkeän suunnan hakeminen auttaa kohdentamaan askeleet seuraavaan mailimerkkiin. Näin ensimmäiset askeleet strategiatyön polulla on otettu.

 

2. Strategia sisältää pitkän aikavälin tavoitteen

Jotta tietää milloin on perillä, on päätettävä minne pyrkiä. Toinen askel on tarkoituksenmukaisten tavoitteiden asettaminen yritykselle. Välittömien tavoitteiden asettamisen lisäksi strategiatyössä on lupa unelmoida ja nostaa katse tulevaan. Tavoitteet voivat olla tarkkoja lukuja tai kaukaisia unelmia siitä, missä haluat olla 10 vuoden päästä – tai jotain siltä väliltä. Yhteistä erilaisilla tavoitteenasetteluilla on tunnistettu kulkusuunta ja toiminnan määrätietoinen ohjaaminen tavoitetta kohti. Tavoitteet voivat toki hioutua tai kokonaan uudistua ajan myötä, mutta strategista päämäärää kohti liikkuminen lisää aina toimijoiden yhteistä tahtotilaa ja auttaa sinua priorisoimaan valintoja.

 

3. Strategia sisältää selkeitä valintoja

Tiet kuljettavat eteenpäin, mutta myös haarautuvat ja risteävät keskenään. Tienristeyksessä on pysähdyttävä miettimään, mille polulle suuntaa askeleensa. On siis listattava parhaat vaihtoehdot tavoitteiden saavuttamiseen. Kartoittaessa avoimia vaihtoehtoja keskeistä on pitää mielessä oma päämäärä ja fokusoitua siihen. Selkeät valinnat kohdistuvat haluttua päämäärää kohti ja tehostavat toimintaa. Tehdyt valinnat on myös hyvä sanoittaa tarkasti ja lausua ääneen. 

 

4. Strategia on erottuva ja sisältää kilpailuedun

Strategiatyön tekeminen kilpailluilla markkinoilla vaatii oman kilpailuedun tunnistamista ja esille tuomista. Keskeistä on erottautua ja sanoittaa, miten oman liiketoiminnan eroavaisuus muista on eduksi markkinoilla. Kilpailuedun tunnistaminen edesauttaa liiketoiminnan rakentamista, kasvua ja vahvistamista. Strategia tuo selkeyttä, suuntaa resurssit järkevästi, tehokkaasti ja tarpeeseen vastaavasti. Näin oma polku ei päädy muiden tallottavaksi.

 

5. Strategia ohjaa toimintaa ja osoittaa toteutushankkeet

Kilpailuedun tunnistamisen jälkeen on aika luoda käytännön askelmerkit strategian jalkauttamiseen. Strategian toimeenpaneminen tarkoittaa työn ohjaamista alhaalta ylöspäin: se alkaa strategian voimaan saattamisena ja etenee konkreettisen tekemisen kautta strategianmukaisen työn jokapäiväiseen suorittamiseen. Toteutettavien hankkeiden osoittaminen ja vastuiden henkilöittäminen ohjaa organisaatiota haluttuun kehityssuuntaan. Tunnista potentiaalisi ja uskalla tehdä nopeitakin kokeiluja matkallasi! 

 

6. Strategia on kunnianhimoinen mutta myös realistinen

Kunnianhimo on eteenpäin vievä voima, eikä sitä tarvitse piilottaa. Kunnianhimo saa loistaa strategiatyön tavoitteissa ja toteutuksessa. Se näkyy uskomisena valittuun toimintalinjaan ja rohkeutena ajaa projektit maaliin. Maaliviivaan tähtäämisen vastapainona on kuitenkin huomioitava strategian toteuttamiskelpoisuus. Strategiatyön luomien raamien on oltava realistisia ja toteutuskelpoisia, ja asetettujen tavoitteiden on oltava saavutettavalla etäisyydellä.

 

7. Strategia on innostava, motivoiva ja merkityksellinen

Matkan ei tarvitse tuntua uuvuttavalta, vaan se saa innostaa. Innostavuus on perusta onnistuneelle tekemiselle. Strategian on myös tunnuttava merkitykselliseltä. Merkityksellisyyden tunne motivoi ja voimaannuttaa joukon kurkottamaan yhdessä kohti kunnianhimoisiakin tavoitteita. Innostavuus, motivoivuus ja merkityksellisyys yhdessä takaavat onnistuneen strategian, joka sitouttaa, kannustaa ja luo pohjaa yritteliäisyydelle.

Kirjoittaja

Eetu Kukila
Eetu työskentelee harjoittelijana Y4:lla ja viimeistelee parhaillaan maisteriopintojaan Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa. Eetu on kiinnostunut yhteiskunnallisista ilmiöistä, ja mottonsa hän lainaa Cicerolta: “Elämä on ajattelemista.”

Laitetaanko strategiasi kuntoon?

Kasvu, kansainvälistyminen ja uudistuminen on helpompaa, kun yrityksen suunta on selkeä ja perustuu parhaaseen ymmärrykseen nykytilanteesta. Tutustu Y4:n konsultointipalveluihin.

Kirjoittaja

Eetu Kukila
Eetu työskentelee harjoittelijana Y4:lla ja viimeistelee parhaillaan maisteriopintojaan Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa. Eetu on kiinnostunut yhteiskunnallisista ilmiöistä, ja mottonsa hän lainaa Cicerolta: “Elämä on ajattelemista.”

Jatka lukemista

Ajankohtaisia ajatuksia kasvusta ja (työ)elämästä

Tilaa Y4:n uutiskirje.

*Tietosuojaselosteen löydät täältä.