Yrittäjyys-
buusti

Pirkanmaalta? Vahvista yrittäjyystaitojasi aloittavien tai jo aloittaneiden yrittäjien neuvonnassa.

Yrittäjyysbuustissa saat yksilöllistä neuvontaa kokeneen yritysvalmentajan kanssa liittyen aloittavan yrityksen tärkeimpiin osa-alueisiin. Yksilöllisessä palvelussa käydään läpi tärkeimmät tärpit mm. yrittäjän suunnitelmasta aloittavan yrityksen markkinointiin ja yrittäjyystaitoihin. Neuvonta koostuu alkukartoituksesta, neuvonnasta, loppusparrauksesta, etenemissuunnitelmasta sekä materiaalipankista.

Neuvonnan sisällöt koostuvat viidestä osa-alueesta.

1

Konseptilla selkeyttä.

Sanallista yrittäjän suunnitelma Lean Canvas -metodia hyödyntäen. Syvenny liiketoiminnan ongelman, ratkaisun, lisäarvon, asiakaskanavien sekä meno- ja tulovirtojen sanallistamiseen sekä kehittämiseen yhdessä neuvojan kanssa.

2

Perusteet haltuun.

Käy läpi yrityksen perustamiseen liittyvät lakisääteiset velvoitteet yhdessä asiantuntijan kanssa. Hoida kuntoon mm. perustamisilmoitus, pankkiasiat, vakuutukset, tilitoimisto, työterveyshuolto ja yrittäjän tarvitsemat ulkoistukset.

3

Vaikuta markkinoinnilla.

Tutki markkinoinnin tilaa ja kehitystarpeita yhdessä neuvojan kanssa. Opi selkeyttämään yrityksesi ja tuotteesi eheänä, selkeänä kokonaisuutena. Yritystyypistä riippuen tämä voi tarkoittaa joko tarinallistamista, visuaaleihin perehtymistä tai pitchin treenaamista.

4

Tehosta myyntiä.

Sparraa yrityksellesi oikein mitoitetut myyntitoimet, joilla saavutat toimintasi synnyttämiseen ja kasvattamiseen tarvitut volyymit. Kasvata yritystäsi moderneilla myynnin välineillä ja toimivilla prosesseilla.

5

Yrittäjyystaidoilla varmuutta.

Yrittäjyyteen liittyy myös joukko ydinliiketoimintaan liittymättömiä taitoja. Sparraa neuvojan kanssa asennoitumaan rakentavasti ja vastuullisesti tulevaisuuteen. Opi onnistumaan mm. työnantajuudessa, johtajuudessa, verkostoitumisessa tai taloudenpidossa.

Lähde mukaan

Yrittäjyysbuusti järjestetään Pirkanmaalla. Palvelua voit käyttää, kun olet kiinnostunut yrittäjyydestä tai olet toiminut yrittäjänä alle 12 kuukautta. Voit olla työtön, työssä oleva, opiskelija tai yrittäjänä toimiva. Palvelun voit aloittaa, kun olet ilmoittautunut TE-toimistoon työnhakija-asiakkaaksi.

Y4 Works Oy

Y4 Works on joukko kunnianhimoisia tekijöitä, joilla on halu vaikuttaa yhteiskuntaan. Autamme yrityksiä kasvamaan ja työnhakijoita löytämään uralleen suunnan. Ratkaisemme muuttuvan työelämän haasteita yhdessä julkisen sektorin kanssa.

Vuonna 2019 perustettu Y4 on kasvanut laajaksi asiantuntijoiden yhteisöksi ympäri Suomea. Toimistomme sijaitsevat Helsingin lisäksi Turussa, Tampereella, Rovaniemellä, Jyväskylässä ja Oulussa.