Y4 Works logo

ELY:n yritysten kehittämispalvelut

Ortopediainnovaatio vei strategiansa kirjalliseen muotoon

Aika ajoin yrityksen johtohenkilöiden on hyvä pysähtyä strategiatyön äärelle ja purkaa ajatukset yrityksen nykytilasta sekä tulevaisuudesta selkeäksi ja kirkkaaksi strategiaksi. Askel Healthcare kaipasi ulkopuolista tukea strategiansa kirkastamiseen syksyllä 2022. Yhteistyössä Y4 Worksin kanssa Askeleen strategia laadittiin selkeään kirjalliseen muotoon syksyn aikana. Tuloksena on ymmärrettävä kokonaisuus, joka toimii hyvänä jatkokehityksen työkaluna.

Jaa artikkeli:

Asiakas
“Työskentely Y4 Worksin kanssa oli tehokasta ja suoraviivaista, ei turhia kikkailuja. Heidän palvelunsa vahvuudet ovat erityisesti ketteryys, räätälöitävyys ja freesi näkökulma. Uskon, että tällaisesta strategiakonsultoinnista olisi hyötyä niin pienille kuin suuremmillekin yrityksille.”
Virpi Muhonen, toimitusjohtaja

Mitä teimme:

– Strategian kirkastaminen: selkeä kirjallinen dokumentti helpottaa jatkotyöskentelyä
– Konkreettiset tavoitteet: laskettiin numeroina ovatko liiketoiminnan tavoitteet realistiset, miten niihin päästään ja mitä tiimiltä vaaditaan

Tulevaisuuden tavoitteet kirkkaiksi

Askel Healthcare on ortopedian alalla toimiva yritys, joka kehittää ja valmistaa implanttia polven rustovaurioiden hoitoon. Yrityksen innovaatio on vielä kehitysvaiheessa ja strategian tavoitteena on kiteyttää tulevaisuuden suuntaviivat. Yrityksessä on tehty strategiatyötä aiemminkin, mutta ajatusten selkeyttämiselle oli tarve juuri viime syksynä. 

 

Askel halusi selkeyttää strategiansa kirjalliseksi dokumentiksi, kirkastaa yrityksen pitkän aikavälin strategisia tavoitteita sekä määrittää polkua näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Lähdimme yhdessä Askeleen avainhenkilöstön kanssa työstämään strategiaa viidessä tehokkaassa työpajassa. 

 

“Olemme tehneet aiemminkin yhteistyötä Y4 Worksin kanssa, joten tiesimme, että heidän palvelu ja tapa työskennellä soveltuvat hyvin tarpeisiimme”, kertoo toimitusjohtaja Virpi Muhonen.

Selkeä kirjallinen strategia helpottaa arkea

Strategiatyön merkittävin onnistuminen oli strategiakokonaisuuden kirkastaminen. Työpajojen lopputuloksena oli selkeä kirjallinen strategia, joka sisältää muun muassa seuraavien vuosien tavoitteet sekä laskelmat, miten tavoitteisiin päästään. Kirjallinen dokumentti helpottaa arkista työskentelyä ja kommunikaatiota, kun liiketoiminnan fokus on selkeä koko henkilöstölle eikä vain toimitusjohtajan tai johtoryhmän pään sisällä. Askeleelle strategiatyö on hyvä lähtökohta ja työkalu jatkokehitykselle.

 

Vaikka Askeleella strategiatyön tuloksia ei voi vielä mitata esimerkiksi liikevaihdon tai kannattavuuden kasvuna, oli tavoitteiden laskemisesta jo nyt konkreettista hyötyä yritykselle. “Oli hyödyllistä, että laskimme, ovatko meidän tavoitteet realistiset, mitä niiden saavuttaminen meidän tiimiltä vaatii ja millaisia resursseja ne vaativat. Tämä oli hyvä numeerinen reality check.”, toteaa Virpi.

Askeleen tarpeiden mukaan räätälöity kokonaisuus

Työpajoihin osallistuneen avainhenkilöstön mielestä ulkopuolisesta konsultista oli paljon hyötyä strategiatyössä. Asiantunteva konsultti osaa katsoa yrityksen strategiaa ja koko liiketoimintaa objektiivisesta näkökulmasta ja pitää keskustelut fokuksessa. Strategian työstäminen on tehokasta, kun työpajat ovat tarpeeksi tiiviitä ja selkeitä, mutta aikaa varataan myös ajatustyölle ja yrityksen sisäiselle keskustelulle. Y4 Worksin liikkeenjohdon konsultti Henri Saarela saa positiivista palautetta Askeleen strategiatyöpajojen vetämisestä. 

 

“Henrillä oli meille relevanttia kokemusta ja osaamista. Hän osasi poimia keskusteluista oleelliset asiat todella nopeasti ja oli kartalla Askeleen tämän hetken kulmakivistä. Aivan erinomainen strategiatyön vetäjä.”, toteaa kaupallinen johtaja Niina Huikuri.

 

Palvelumme ketteryys, joustavuus ja suoraviivaisuus saa runsaasti kehuja. Virpi ja Niina pitävät molemmat tärkeänä, että palvelun kokonaisuus räätälöidään asiakkaan tarpeiden mukaiseksi: “Y4 Works onnistui erityisesti joustavuudessa ja palvelun räätälöimisessä; he tutustuivat meihin, kuuntelivat toiveitamme ja muokkasivat prosessia Askeleen näköiseksi nopeasti.” Lisäksi työpajojen sisällöt olivat Askeleelle hyödyllisiä ja materiaali käyttökelpoista myös jatkoa ajatellen. 

 

Suunnitelmia tulevaisuudellekin on jo tehty. “Tästä on hyvä jatkaa yhdessä työstämistä, kun on tuttu konsultti. Voisimme esimerkiksi ottaa tavaksi joka syksyisen työpajailun.”, Virpi suunnittelee.

Kustannustehokasta konsultointia ELY:n tukemana

Askel Healthcaren strategiakonsultointi toteutettiin ELY-keskuksen tukemana. Yrityksen kehittämispalveluiden avulla yritys voi hankkia konsultointipalveluita matalalla kynnyksellä ja kustannustehokkaasti. Virpi ja Niina suosittelevat ELY-keskuksen avustuksella toteutettua strategiatyötä erityisesti pienille yrityksille, joissa strategiatyötä ei ole vielä tehty.

 

Konsultoinnista on apua myös pk-yrityksille. “Ulkopuolinen konsultti ottaa ajan yrityksen avainhenkilöiden kanssa ja tarkistaa, että kaikki on menossa samaan suuntaan. Lisäksi konsultti osaa myös ohjata keskustelua, selkeyttää työtä sekä auttaa, ettei toiminta rönsyile sinne mikä ei ole kannattavaa.”, Niina summaa.

Laitetaanko yrityksesi strategia kuntoon?

Tutustu ELY:n tukemiin konsultointipalveluihin ja ota yhteyttä, niin kehitetään yhdessä yrityksesi liiketoimintaa.

Jatka lukemista

Y4 Insights

Tilaa näkemyksemme sähköpostiisi.

Lähettämällä lomakkeen hyväksyt tietojesi käyttämisen Y4 Worksin tietosuojan mukaisesti.