Y4 Works logo

10/10/2023

|

Digitalisaatio

10/10/2023

Kasvua digitaalisista ratkaisuista – digitalisaation hyödyt pk-yritykselle

Jaa blogi:

digitalisaatio

Koronapandemia vauhditti pk-yritysten digitaalista siirtymää. Viimeisten muutaman vuoden aikana yritykset ovat innokkaammin ottaneet käyttöön muun muassa verkkokauppoja, pilvipalveluita ja videoneuvotteluita. Digitalisaatio mahdollistaa yrityksille toiminnan tehostamisen ja modernisoinnin, tuottavuuden lisäämisen ja tätä kautta tuloksen paranemisen. Tässä blogiartikkelissa kerromme, miksi yritysten kannattaa panostaa digitalisaatioon ja mitä hyötyä siitä koko Suomelle.

Mikä digitalisaatio?

Digitalisaatio on prosessi, jossa yrityksen liiketoimintaprosesseja (esim. asiakkuudenhoito, markkinointi, yrityskulttuuri) tehostetaan hyödyntämällä digitaalisia teknologioita. Digitalisaatiossa perinteisiä toimintoja automatisoidaan tai optimoidaan erilaisten digitaalisten ratkaisujen avulla, luodaan uusia ja tehokkaampia tapoja toimia sekä parannetaan tuottavuutta ja asiakaskokemusta. Digitalisaation kehittäminen voi pitää sisällään pienempiä kehitysaskeleita (esim. työajanseuranta tai sähköinen taloushallinto) tai suuria teknologioita ja järjestelmiä (esim. CRM tai toiminnanohjaus). 

 

Muutama esimerkki digitalisaatiosta:

  • Paperilomakkeiden korvaaminen sähköisillä lomakkeilla
  • Etä- ja hybridityöskentelyn mahdollistaminen videoneuvotteluilla
  • Digitaaliset asiakkuudenhallinta- ja toiminnanohjausjärjestelmät
  • Digitaaliset HR-ratkaisut: työajanseuranta ja työvuorosuunnittelu, lupien ja sertifikaattien seuranta sekä palkanmaksu 
  • Pilvipalveluiden tai mobiilisovellusten käyttäminen
  • Asiakaskokemuksen parantaminen verkkokaupalla 
  • Potentiaalisten asiakkaiden ja työntekijöiden tietoisuuden kasvattaminen yrityksestä verkkosivujen ja muiden digikanavien avulla

 

Business Finlandin Janne Järvisen mukaan koko Suomen kestävä kasvu ja kehitys sekä kansainvälinen menestys perustuvat pitkälti digitalisaation varaan. Digitalisaation omaksuminen edistää yrityksen resilienssiä eli kriisien ja muutosten sietokykyä, mahdollistaa uusia kasvun paikkoja myös kansainvälisillä markkinoilla sekä vahvistaa yrityksen kilpailukykyä. Digitalisaation myötä myös yrityksen tuottavuus ja skaalautuvuus usein kasvavat, mikä näkyy positiivisena kehityksenä yrityksen tuloksessa. Lisäksi digitaalisten ratkaisujen käyttöönotto usein tehostaa yrityksen toimintatapoja ja saattaa vaikuttaa potentiaalisen asiakkaan tai työntekijän päätöksen kumppania tai työpaikkaa valittaessa. 

 

“Pienikin satsaus digitalisaatioon näkyy usein positiivisena kehityksenä tuottavuudessa siihen panostaneissa pk-yrityksissä.”

– Tiina Mäenpää, liikkeenjohdon konsultti

 

Digitalisaatio suomalaisissa pk-yrityksissä

Kuten alussa mainittiin, koronapandemia edisti monen suomalaisen yrityksen digitalisaatiota. Suomen Yrittäjien teettämän tutkimuksen mukaan digitaalisten toimintojen, kuten verkkokaupan hyödyntäminen on kaksinkertaistunut viime vuosien aikana suomalaisissa pk-yrityksissä. Myös OECD:n Digital for SMEs -aloitteen ja pk-yritystyöryhmän raportissa nostetaan esiin, kuinka korona on korostanut yritysten digitaalista siirtymää. Raportin mukaan kuitenkin “digitaalinen kuilu” yritysten välillä on kasvanut. Teknologioiden hyödyntäminen vaihtelee aloittain esimerkiksi erilaisten resurssien ja intressien vuoksi. Suomen Yrittäjien tutkimuksen mukaan ennen koronaa digitalisaatiota ei ollut juuri ollenkaan noin 20 prosentissa pk-yrityksiä, nyt jopa kolmannes näistä on edistänyt toiminnan tehostamista digitalisoinnin kautta. Korona-aikana digitaaliset investoinnit kohdistuivat erityisesti videoneuvottelutyökaluihin sekä verkkokauppoihin. 

 

Suomen Yrittäjien tutkimukseen osallistuneista pk-yrityksistä puolet arvioi digitalisaation vaikuttaneen positiivisesti yrityksen liiketoimintaan ja kolmas osa kertoo onnistuneensa tehostamaan prosessejaan ja parantamaan palvelujaan. Yritykset, erityisesti kasvuyritykset, hakevat digitalisaatiolla ketterää ja skaalautuvaa liiketoimintaa, joka voi joustavasti sopeutua toimintaympäristön muutoksiin. Lisäksi suurin osa digitalisaation aloittaneista yrityksistä aikoo jatkaa sen kehittämistä myös tulevaisuudessa. 

 

Voidaan siis todeta, että suomalaiset pk-yritykset ovat yhä innokkaammin kehittäneet digitalisaatiotaan ja kokevat myös hyötyvänsä siitä. Digitaalisia kehitysmahdollisuuksia on kuitenkin vielä paljon, esimerkiksi ravintola-, matkailu-, kulttuuri-, rakennus- ja kiinteistöalan yrityksissä digitalisaatiota voi kehittää eteenpäin.

 

Mitä hyötyä digitalisaatiosta on pk-yritykselle?

Tehokkuuden ja tuottavuuden parantaminen: Automaation ja digitaalisten työkalujen avulla yritykset voivat karsia manuaalista työtä, nopeuttaa prosesseja ja vähentää virheitä. Digitaaliset ratkaisut voivat myös laskea kustannuksia esimerkiksi vähentämällä tarvetta fyysiselle infrastruktuurille tai alentamalla toimintakustannuksia. Tehokkuus ja tuottavuus paranevat käsi kädessä.

 

Ketterä organisaatio: Digitaaliset työkalut mahdollistavat joustavamman työympäristön, kuten etätyön, joka voi parantaa työntekijöiden tyytyväisyyttä ja tehokkuutta. Digitalisaatiota hyödyntävä yritys pystyy myös usein toimimaan muutostilanteissa ketterämmin ja kääntämään haasteet menestykseksi.

 

Kilpailukyky ja kasvu: Digitalisaatio on välttämättömyys, jos aikoo erottua kilpailijoista. Yritykset, jotka omaksuvat uudet teknologiat ja digitaaliset ratkaisut, erottuvat joukosta ja tulevat menestymään kilpailijoitaan paremmin. Digitalisaatio voi myös auttaa yrityksiä skaalaamaan toimintaansa tehokkaammin, mikä on yksi kasvun kulmakivistä. Lisäksi se on keino kilpailla ammattitaitoisista työntekijöistä.

 

Data päätösten tukena: Tiedonkeruun ja analysoinnin digitaaliset työkalut tarjoavat yrityksille arvokasta tietoa, joka auttaa yrityksen johtoa tekemään parempia, dataan pohjautuvia päätöksiä. Digitaaliset järjestelmät mahdollistavat myös reaaliaikaisen tiedon keräämisen, mikä auttaa yrityksiä seuraamaan ja reagoimaan nopeasti markkinoiden muutoksiin, liiketoimintariskeihin tai sisäisiin haasteisiin.

 

Parempi asiakaskokemus: Digitaaliset alustat ja sovellukset mahdollistavat nopeamman ja tehokkaamman asiakaspalvelun, personoidun markkinoinnin sekä paremman asiakaskommunikaation. Lisäksi verkkokauppa mahdollistaa asiakkaille paremman saavutettavuuden, kun kauppa on auki ympäri vuorokauden ja ostoksia voi tehdä mistä päin maailmaa vain. 

 

Digitaalinen brändi: Internet on paikka rakentaa brändiäsi, kertoa tarinasi ja luoda yhteisö ympärillesi. Sosiaalinen media, blogit ja verkkosivustot ovat erinomaisia työkaluja brändin rakentamiseen ja ylläpitämiseen. Yritys voi myös tavoittaa uusia kohderyhmiä, markkinoita ja potentiaalisia työntekijöitä digitaalisen näkyvyyden avulla.

 

Innovaatiot ja tiimityö: Digitalisaation avulla yritykset voivat kehittää uusia innovatiivisia tuotteita, palveluita ja liiketoimintamalleja, jotka eivät olisi olleet mahdollisia perinteisissä toimintaympäristöissä. Lisäksi kommunikaation työkalut, kuten Slack, Trello tai Teams, ovat mullistaneet tapamme tehdä yhteistyötä. Ne lisäävät läpinäkyvyyttä, parantavat viestintää ja mahdollistavat joustavat työjärjestelyt, mikä on erityisen arvokasta nykypäivän globaalissa liiketoimintaympäristössä.

 

Digitalisaatio osana yrityksesi kasvua

Digitalisaatio tarjoaa pk-yrityksille monia mahdollisuuksia kehittää ja tehostaa omaa liiketoimintaansa sekä vaikuttaa suomalaisten yritysten menestykseen kansainvälisesti. Se on mahdollisuus kasvaa, innovoida uutta ja viedä yrityksesi uudelle tasolle. Digitalisaatio vaatii kuitenkin rohkeutta ottaa uudenlainen asenne koko liiketoimintaan johtoa myöten. Uskalla ottaa askel kohti organisaation digitalisaatiota.

 

Jos et vielä hyödynnä digitalisaatiota tai haluat kehittää yrityksesi tuottavuutta, me autamme mielellämme. Ota meihin yhteyttä, niin ratkotaan haasteet yhdessä ja luodaan strategia yrityksesi digitalisaatiolle.

Kirjoittaja

Iisa Virtanen
Iisa vastaa Y4 Worksin markkinoinnista ja hän innostuu hyvistä ja oivaltavista sisällöistä. Töiden ulkopuolella Iisa tykkää urheilla ja kuunnella erilaisia audiosisältöjä.

Haluatko kehittää yrityksesi liiketoimintaa?

Tarjoamme kustannustehokasta ja rouheaa konsultointia liiketoiminnan eri osa-alueilla. Tutustu palveluihimme ja ota yhteyttä.

Kirjoittaja

Iisa Virtanen
Iisa vastaa Y4 Worksin markkinoinnista ja hän innostuu hyvistä ja oivaltavista sisällöistä. Töiden ulkopuolella Iisa tykkää urheilla ja kuunnella erilaisia audiosisältöjä.

Jatka lukemista

Y4 Insights

Tilaa näkemyksemme sähköpostiisi.

Lähettämällä lomakkeen hyväksyt tietojesi käyttämisen Y4 Worksin tietosuojan mukaisesti.