Y4 Works logo

06/05/2024

|

Yrittäjyys

06/05/2024

Yrittäjyyskoulutus aloittavan yrittäjän tukena ideasta toteutukseen

Jaa blogi:

Moni haaveilee yrittäjyydestä, mutta harva kuitenkaan toteuttaa unelmaansa. Yrittäjäksi ryhtyminen vaatii rohkeutta, uskoa itseensä sekä kovaa työtä. Onneksi yrittäjyyteen ei tarvitse lähteä aivan yksin ja sokkona, vaan uusille yrittäjille on tarjolla monenlaista apua ja vertaistukea. Priya Janssen osallistui 2023 loppuvuodesta Y4 Worksin yrittäjyyskoulutukseen, mistä hän sai uutta tietoa ja rohkeutta yritystoiminnan aloittamiseen.

Yrittäjyyskoulutus toi rohkeutta ja uutta tietoa

Priya Janssen on tehnyt pitkän uran HR:n parissa ja uransa aikana hän on tutustunut työyhteisöjen monimuotoisuuteen sekä etuihin, joita sillä voi saavuttaa. Syksyllä 2023 Priya jäi pois palkkatyöstä ja kiinnostui yrittäjyydestä: “Olen nyt perustamassa omaa yritystä, jonka palvelut tuottavat yritysten henkilöstöpuolelle koulutusta ja konsultaatiota monimuotoisuuteen ja inkluusioon liittyen. Osallistuin Y4 Worksin Kohti yrittäjyyttä -koulutukseen kartuttaakseeni rohkeutta ja tietoa yrityksen perustamisesta. Minulla oli tarve saada ymmärrystä hyvin perusasioista, sillä ajatus omasta yrityksestä oli tuore.” Priyan yritystoiminta ei ole artikkelin kirjoitushetkellä vielä käynnissä, mutta alkamassa hyvin pian. 

 

Järjestämme siis yrittäjyyskoulutusta työvoimakoulutuksena uusimaalaisille yrittäjyydestä kiinnostuneille työnhakijoille. Kohti yrittäjyyttä -koulutus on yrittäjyyden perustaitojen koulutus, jossa osallistuja pääsee perehtymään yrityksen perustamiseen ja yrittäjyyden eri osa-alueisiin siinä järjestyksessä, kun ne aloittaessa tulevat vastaan.

 

Koulutuksen alussa Priyalle oli jo muotoutunut yritysidea, mutta yrittäjyys tuntui silloin vielä kaukaiselta: “Minusta tuntuu, että Suomessa yrittäjyydestä on aina puhuttu hieman pelotellen; kova verotus, työajat kellon ympäri eikä omaa aikaa tai lomia. Kurssilla kuitenkin vahvistui ymmärrys siitä, että yrittäjyys on pitkälti sen näköistä minkälaista siitä itse rakentaa. Olen nyt luottavaisempi, että yrittäjyys lähtee kovan ja laadukkaan työn kautta kyllä lentoon.”

 

Vertaistuki oli antoisaa

Koulutuksessa suositaan paljon ryhmäkeskustelua ja vertaisoppimista. Saamme tästä usein todella positiivista palautetta ja myös Priya sai eniten muiden osallistujien kanssa käydyistä keskusteluista. “Antoisinta koulutuksessa oli pohdiskelu muiden aloittavien yrittäjien kanssa ja näiden keskustelujen synnyttämä rohkeus ja innostus. Myös kurssin sisältö ja kouluttajat oli hyviä. He jakoivat hyvää, vankkaa ja tärkeää tietoa, joka auttoi ymmärtämään yrittäjyyden monet eri aspektit, ja myös olemaan rohkeampi tämän yrittäjyysajatuksen suhteen.” 

 

Priya on edistänyt yritysideaansa koulutuksen jälkeen ahkerasti ja kehittänyt osaamistaan eteenpäin. “Kurssin myötä tuli tehtyä paljonkin tehtäviä, jotka auttoivat liiketoimintasuunnitelman edistämisessä. Koulutuksessa käytiin läpi myös yrittäjyyteen liittyviä asioita, joita ei ollut itse tullut juuri ajatelleeksi, kuten yrittäjille suunnatut kassat, vakuutukset ja muu turva, sekä esimerkiksi digitaalisen markkinoinnin tuomat mahdollisuudet. Koulutuksen jälkeen olen muun muassa lukenut aiheesta, käynyt puhumassa podcastissa, rakentanut verkostoja ja nettisivuja sekä liittynyt uusiin aihealueen verkostoihin.”

 

Mitä yrityksesi tekee?

Pyysimme Priyaa hieman avaamaan yritysideaansa vaikkei yritys vielä virallisesti olekaan aloittanut. Mikä on yrityksen visio, miltä tulevaisuus näyttää ja millaisia haasteita hän on tähän mennessä kohdannut?

 

“Yritykseni on asiantuntijayritys, joka keskittyy DEI-teemaan eli monimuotoisuus ja inkluusio kysymyksiin yrityksissä. DEI tulee englanninkielisistä sanoista diversity, equity ja inclusion, suomeksi monimuotoisuus, yhdenvertaisuus ja inklusiivisuus. Käytännössä teen organisaatiokonsultointia monimuotoisuuden ja inkluusion ympärillä: kuinka yritykset ja yhteisöt saavat kaikista eniten irti siitä, kun ne osaavat hyödyntää monimuotoista työyhteisöään sekä osaavat rakentaa osallistavan työilmapiirin ja yrityskulttuurin.

 

 

Toivon voivani vaikuttaa moniin organisaatioihin positiivisesti. Vankka ja hyvä yrityskulttuuri, jonka peruspilareina ovat aito monimuotoisuus ja inkluusio, ja niiden kautta sitoutunut henkilöstö ja psykologinen turvallisuus, on elinehto mille tahansa yritykselle tai yhteisölle. Uskon voivani auttaa monia organisaatioita näiden asioiden kanssa. Pitkällä aikajänteellä toivon, että DEI-teema kuuluu ja näkyy yhä enemmän sekä avoimemmin suomalaisessa yritysmaailmassa.

 

Haluaisin todella tehdä vaikutuksen niiden organisaatioiden toimintaan, joiden kanssa teen yhteistyötä. Yritykseni tarkoitus ei missään nimessä ole myydä heille palvelu, toimittaa se, ja poistua sitten takavasemmalle. Haluan jättää pysyvän, positiivisen jäljen asiakkaideni toimintaan ja yrityskulttuuriin.”

 

Ihan pelkkää ruusuilla tanssimista yrityksen perustaminen ei ole, vaikka idea olisi kuinka hyvä tahansa. Yrittäjäksi lähteminen vaatii rohkeutta. “Epävarmuus ja riskinotto tuntuu hurjalta. Yrittäjänä seisoo vain oman nimensä ja yrityksensä takana, ilman työnantajaa ”suojaamassa” selustaa tai edustaa. Yrittäjänä on itse vastuussa kaikesta, mutta tietysti samalla saa päättää täysin itse siitä, mihin suuntaa yritystä haluaa viedä ja minkälaiselle arvopohjalle sen toiminnan haluaa rakentaa. Tämä kaikki jännittää ja viehättää samaan aikaan!”, Priya pohtii. 

 

Paras hetki ryhtyä yrittäjäksi on nyt

Kysyimme myös, mitä neuvoja Priya antaisi muille yrittäjyydestä haaveileville. Hän kannustaa muita yrittäjyyttä pohtivia vaan rohkeasti aloittamaan ja hyödyntämään uusille yrittäjille tarkoitetut koulutukset ja verkostoitumismahdollisuudet: “Jos aidosti haluaa yrittäjäksi, ei ole parempaa hetkeä aloittaa kuin nyt. Kukaan ei koskaan varmasti tunne olevansa täysin valmis yrittäjäksi, mutta työ tekijänsä opettaa. Ja epävarmuuksista, haasteista, mutta myös mahdollisuuksista kannattaa jutella avoimesti. Monet muut pohtivat aina samoja asioita ja yhdessä vaikeita ajatuksia pallotellen löytyy vähintäänkin vertaistukea, ellei jopa ratkaisuja.”

 

Priyan yritys aloittaa pian toimintansa ja verkkosivuilta voit lukea lisää.

Kirjoittaja

Iisa Virtanen
Iisa vastaa Y4 Worksin markkinoinnista ja hän innostuu hyvistä ja oivaltavista sisällöistä. Töiden ulkopuolella Iisa tykkää urheilla ja kuunnella erilaisia audiosisältöjä.

Kiinnostaako yrittäjyys?

Opi yrittäjyyden perusteet ja kestävä yritystoiminta yrittäjyyskoulutuksissamme. Hae mukaan!

Kirjoittaja

Iisa Virtanen
Iisa vastaa Y4 Worksin markkinoinnista ja hän innostuu hyvistä ja oivaltavista sisällöistä. Töiden ulkopuolella Iisa tykkää urheilla ja kuunnella erilaisia audiosisältöjä.

Jatka lukemista

Y4 Insights

Tilaa näkemyksemme sähköpostiisi.

Lähettämällä lomakkeen hyväksyt tietojesi käyttämisen Y4 Worksin tietosuojan mukaisesti.