Y4 Works logo

11/01/2024

|

työnantajuus

11/01/2024

Kansainvälinen rekrytointi: näin houkuttelet kansainvälisiä osaajia ja varmistat yrityksesi monimuotoisuuden

Jaa blogi:

kansainvälinen rekrytointi

Nykyisessä globaalissa liiketoimintaympäristössä kansainvälisten osaajien rekrytointi on tärkeämpää kuin koskaan. Monimuotoisuus on yksi yrityksen menestyksen kulmakivistä: monimuotoinen henkilöstö tuo ainutlaatuista osaamista, uusia näkökulmia ja luovia innovaatioita, mikä parantaa yrityksen kilpailukykyä. Tässä artikkelissa käymme läpi, miten rekrytoit kansainvälisiä osaajia ja miten varmistat yrityksesi monimuotoisuuden.

Kuinka rekrytoida kansainvälisiä osaajia?

Kansainvälisten osaajien rekrytointi saattaa olla haastavaa, mutta kova työ palkitaan uudella osaamisella. Haasteita voi aiheuttaa esimerkiksi oikeiden rekrytointikanavien löytäminen, kansainvälisen työnantajabrändin rakentaminen tai kilpailukykyisten etujen tarjoaminen. Kansainvälinen rekrytointi onkin monivaiheinen prosessi, joka vaatii huolellista suunnittelua ja harkintaa. Jotta osaajat todella muuttavat muualta Suomeen tekemään töitä, on yrityksen, työtehtävän, palkan sekä muiden etujen oltava tarpeeksi houkuttelevia.

 

Ennen kansainvälisten työntekijöiden palkkaamista on yrityksen tärkeää rakentaa ja ylläpitää vahvaa työnantajabrändiä kansainvälisillä markkinoilla. Tämä tarkoittaa yrityksen arvojen, kulttuurin, tarinan, työympäristön ja kollegoiden aktiivista markkinointia, minkä avulla osaajia houkutellaan yritykseen. Potentiaaliset työnhakijat tulee vakuuttaa siitä, miksi juuri sinun yrityksesi on heidän uran kannalta paras vaihtoehto. Voit korostaa esimerkiksi yrityksen toimintakulttuuria, ainutlaatuisia arvoja tai muita houkuttelevia etuja.

 

Digikanavien ansiosta on helpompaa kuin koskaan tavoittaa osaajia ympäri maailmaa. Hyödynnä erilaisia kansainvälisiä työnhakusivustoja (esimerkiksi Indeed ja Glassdoor), LinkedIniä ja muita sosiaalisen median alustoja. Kiinnitä työpaikkailmoituksessa huomiota kulttuurieroihin ja varmista, että ilmoituksesi ovat selkeitä, houkuttelevia ja kulttuurisesti relevantteja eri maissa.

 

Yrityksen rekrytoinneista vastaavat henkilöt voivat myös verkostoitua kansainvälisten osaajien kanssa ja luoda yhteyksiä esimerkiksi korkeakouluihin eri maissa. Voit osallistua kansainvälisiin työmessuihin ja alasi tapahtumiin, jotka tarjoavat mahdollisuuden tavata potentiaalisia kollegoja sekä esitellä yritystäsi globaalina työnantajana. Lisäksi kansainvälisten yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kanssa tehtävä yhteistyö voi olla erinomainen tapa löytää tulevaisuuden kykyjä. Osallistu rekrytointimessuille, tarjoa harjoittelupaikkoja ja luo stipendiohjelmia, jotka houkuttelevat kansainvälisiä opiskelijoita.

 

Lisäksi kansainvälisiä osaajia rekrytoidessa on tärkeää huomioida kilpailukykyiset palkat ja muut rahanarvoiset etuudet. Usein ulkomaisia työntekijöitä kiinnostaa myös maan verotus ja mitä verorahoilla saa, esimerkiksi Suomessa verotus on monia maita korkeampi, mutta koulutus ja terveydenhuolto on maksutonta. Älä myöskään unohda muita tukimuotoja, kuten muuttoapua, kielikoulutusta ja sopeutumisohjelmia. Nämä palvelut näyttävät, että arvostat työntekijöidesi hyvinvointia ja autat heitä sopeutumaan uuteen ympäristöön.

 

Mitä ottaa muuta huomioon?

Kun sopiva henkilö on rekrytoitu ja hän on muuttamassa Suomeen, muista myös ottaa huomioon seuraavat asiat.

 

1. Huomioi kulttuurierot

Kulttuurierot voivat vaikuttaa merkittävästi työympäristöön ja kommunikaatioon. On erittäin tärkeää ymmärtää ja arvostaa erilaisia työskentelytapoja, kommunikaatiotyylejä ja sosiaalisia normeja. Sopeuta työyhteisön jo olemassa olevia normeja niin, että huomioit myös eri kulttuureista tulevat henkilöt. Ymmärrys auttaa luomaan yhteistyökykyisen, osallistavan ja monimuotoisen työympäristön kaikille.

 

2. Tarkista työlupa- ja viisumivaatimukset

Kansainvälisten työntekijöiden palkkaaminen edellyttää usein työlupien, joskus myös viisumien käsittelyä. Työnantajan on tärkeää olla perillä Suomen työlainsäädännöstä ja maahanmuuttovaatimuksista sekä auttaa työntekijöitä näiden prosessien läpikäymisessä. Lisää tietoa saat esimerkiksi Migrin ja TE-toimiston sivuilta.

 

3. Tarjoa tukea kielen oppimiseen ja kulttuuriin sopeutumiseen

Kielimuuri voi olla haaste kansainvälisille työntekijöille ja jopa este työpaikan vastaanottamiselle ja muuttamiselle. Tarjoamalla kielikoulutusta ja kulttuurien välistä valmennusta voit madaltaa kynnystä ottaa työpaikka vastaan, helpottaa sopeutumista Suomeen ja edistää sujuvampaa kommunikaatiota työpaikalla.

 

4. Huomioi erilaiset taustat ja arvosta niitä

Kansainväliset osaajat tuovat mukanaan erilaisia taustoja, niin koulutuksen, työkokemuksen kuin kulttuurinkin suhteen. Kansainvälisellä kokemuksella on suuri arvo; se tuo uusia näkemyksiä ja lähestymistapoja liiketoimintaan. On tärkeää arvostaa erilaista osaamista ja hyödyntää ainutlaatuisia näkökulmia ja taitoja yrityksen toiminnassa.

 

5. Tarjoa tukea myös arkielämään

Kansainvälisten työntekijöiden muutto uuteen maahan on suuri elämänmuutos heille ja heidän perheilleen. Tarjoamalla tukea, kuten neuvontapalveluita ja yhteisöllisiä tapahtumia, voit auttaa heitä ja koko perhettä sopeutumaan paremmin Suomeen ja tuntemaan olonsa tervetulleiksi.

 

Miten varmistaa yrityksen monimuotoisuus?

Monimuotoisuus työpaikalla on enemmän kuin vain tärkeä käsite – se on olennainen osa menestyvää liiketoimintaa. Monimuotoisella työyhteisöllä tarkoitetaan työpaikkaa, jossa on työntekijöitä esimerkiksi erilaisista taustoista, kulttuureista, kokemuksista ja ikäryhmistä. Monimuotoiset tiimit tuovat uusia näkökulmia, lisäävät luovuutta ja parantavat ongelmanratkaisukykyä. Monimuotoisuudella on myös merkittävä vaikutus yritysten kasvuun ja arvonluontiin: McKinsey & Companyn tutkimuksen mukaan yritykset, joilla on monimuotoisemmat johtoryhmät, suoriutuvat taloudellisesti paremmin. Monimuotoiseen henkilöstöön siis kannattaa panostaa monestakin syystä.

 

Voit aloittaa monimuotoisuuden rakentamisen kehittämällä yrityskulttuuria monimuotoisemmaksi ja osallistavammaksi. Monimuotoisuuden tulee olla osa yrityksesi DNA:ta. Tämä tarkoittaa arvojen, käytäntöjen ja asenteiden edistämistä, jotka tukevat erilaisuutta ja inklusiivisuutta. Luomalla avoimen ja hyväksyvän kulttuurin, voit auttaa työntekijöitäsi tuntemaan itsensä arvostetuiksi ja osaksi tiimiä.

 

Kuten kaikessa liiketoiminnassa, myös monimuotoisuudessa tavoitteiden asettaminen on avainasemassa. Aseta selkeitä ja mitattavia tavoitteita monimuotoisuuden ja inklusiivisuuden edistämiseksi ja pidä kirjaa tavoitteiden edistymisestä. Tämä auttaa keskittymään tärkeimpiin alueisiin ja seuraamaan kehitystä.

 

Yrityskulttuurin kehittämisen ja tavoitteiden lisäksi henkilöstön koulutus on tärkeä osa monimuotoisuuden toteuttamisessa ja ymmärryksen lisäämisessä. Voit esimerkiksi tarjota säännöllistä koulutusta, joka käsittelee monimuotoisuuteen, syrjintään ja inklusiivisuuteen liittyviä teemoja. Tämä auttaa työntekijöitäsi ymmärtämään erilaisuuden merkityksen ja sen, miten he voivat edistää osallistavaa työympäristöä.

 

Aina kun rekrytoit uusia osaajia, kiinnitä huomiota monimuotoisuuteen, puolueettomuuteen ja syrjimättömyyteen. Käytä anonyymejä hakuprosesseja, standardisoituja haastattelukysymyksiä ja monipuolisia rekrytointitapoja vähentääksesi tiedostamattomia ennakkoluuloja. Varmista myös, että työpaikkailmoitukset ovat inklusiivisia ja houkuttelevia kaikille taustoille.

 

Kun työyhteisö on monimuotoinen, huolehdi myös siitä, että erilaiset äänet ja näkökulmat tulevat kuulluiksi työyhteisössä. Rohkaise työntekijöitä tuomaan esiin omia näkemyksiään ja kokemuksiaan, ja varmista, että jokainen ääni kuuluu päätöksenteossa ja ideoiden kehittämisessä.

 

Näin hyödynnät kansainvälisiä osaajia yrityksesi kasvussa

Kansainvälisten osaajien rekrytointi tarjoaa yrityksellesi ainutlaatuista osaamista, uusia näkökulmia ja mahdollisuuksia globaaliin kasvuun, mutta vaatii myös strategista näkemystä. On tärkeää suunnitella kansainväliset rekrytoinnit huolella, rakentaa vahvaa työnantajabrändiä, hyödyntää kansainvälisiä rekrytointikanavia ja tarjota kilpailukykyisiä etuja. Muista myös huomioida kulttuurierot, auttaa työlupa-asioissa ja tarjota sopeutumisapua kielikoulutusten ja neuvonnan muodossa. 

 

Monimuotoisuuden varmistaminen yrityksessäsi on jatkuva prosessi, joka vaatii sitoutumista ja johdonmukaista työtä koko henkilöstöltä. Monimuotoisuus on investointi, joka maksaa itsensä takaisin rikkaampina ideoina, parempina päätöksinä, vahvempana tiimihenkenä sekä myös taloudellisesti.

 

Tämä artikkelin vinkkien avulla voit varmistaa, että kansainvälisten työntekijöiden siirtyminen yritykseesi on sujuvaa, ja että heidän monimuotoisuutensa ja ainutlaatuinen osaamisensa pääsevät parhaiten oikeuksiinsa yrityksessäsi. Kansainvälisten osaajien rekrytointi vie yrityksesi seuraavalle tasolle kansainvälisessä kasvussa.

Kirjoittaja

Iisa Virtanen
Iisa vastaa Y4 Worksin markkinoinnista ja hän innostuu hyvistä ja oivaltavista sisällöistä. Töiden ulkopuolella Iisa tykkää urheilla ja kuunnella erilaisia audiosisältöjä.

Mietityttääkö työnantajuus ja rekrytointi?

Autamme yrityksiä HR:n ja johtamisen teemoissa sekä kansainvälistymisessä. Tutustu konsultointipalveluluihimme.

Kirjoittaja

Iisa Virtanen
Iisa vastaa Y4 Worksin markkinoinnista ja hän innostuu hyvistä ja oivaltavista sisällöistä. Töiden ulkopuolella Iisa tykkää urheilla ja kuunnella erilaisia audiosisältöjä.

Jatka lukemista

Y4 Insights

Tilaa näkemyksemme sähköpostiisi.

Lähettämällä lomakkeen hyväksyt tietojesi käyttämisen Y4 Worksin tietosuojan mukaisesti.