Y4 Works logo

24/10/2023

|

Yrittäjyys

24/10/2023

Kuinka luoda menestyvä liiketoimintasuunnitelma: näillä vinkeillä onnistut

Jaa blogi:

liiketoimintasuunnitelma

Liiketoimintasuunnitelma on tärkeä työkalu menestyvän yrityksen perustamisessa, johtamisessa ja eteenpäin viemisessä. Se auttaa yrittäjää hahmottamaan liikeideansa, asettamaan konkreettiset tavoitteet sekä suunnittelemaan toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi. Liiketoimintasuunnitelma mahdollistaa yrityksen vision käytäntöön viemisen, joka edistää yrityksen kasvua. Tässä blogiartikkelissa kerromme parhaat vinkit menestyvän liiketoimintasuunnitelman luomiseen.

8 vinkkiä liiketoimintasuunnitelman laatimiseen

 

1. Visio ja missio

Aloita liiketoimintasuunnitelman laatiminen asettamalla yritystoiminnalle päämäärät eli visio ja missio. Visiolla tarkoitetaan yrityksen tulevaisuuden suuntaa: mitä halutaan saavuttaa pitkällä aikavälillä. Visio antaa inspiraation yrityksen strategialle, johdolle ja henkilöstölle. Missio taasen kertoo, miksi yritys on olemassa ja miten visio saavutetaan. Missio kuvastaa yrityksen arvomaailmaa, toimintakulttuuria ja tavoitteita – se ohjaa nykyhetken toimintaa.

 

2. Selvitä markkinatilanne

Suunnittelun alussa on tärkeää tehdä perusteellinen markkinatutkimus. Selvitä kilpailutilanne, kohderyhmät, asiakkaiden tarpeet ja odotukset sekä mahdolliset trendit alallasi. Markkinatutkimuksen tulosten avulla voit määrittää ainutlaatuisen tuote- tai palvelutarjooman, arvolupauksen sekä liiketoimintastrategian ja niiden avulla erottua kilpailijoista.

 

3. Määrittele liikeidea selkeästi

Päämäärien ja markkinatutkimuksen jälkeen yrittäjän tulee määritellä yrityksen liikeidea yksityiskohtaisesti. Liiketoimintasuunnitelman tulee sisältää selkeät tiedot siitä, mitä yritys tekee, millaisia tuotteita tai palveluita se tarjoaa, miksi ne ovat parempia kuin kilpailijoiden vastaavat tuotteet tai palvelut, mikä on yrityksen ansaintamalli ja ketkä ovat yrityksen asiakkaita ja yhteistyökumppaneita. Selkeä liikeidea auttaa yritystä eteenpäin ja helpottaa päätöksentekoa kiperissä tilanteissa. 

 

4. Aseta realistiset tavoitteet

Realististen ja saavutettavissa olevien tavoitteiden asettaminen on ensisijaisen tärkeää. Tavoitteet saavat olla myös kunnianhimoisia, mutta muista säilyttää konkretia ja realismi. Määrittele lisäksi selkeät mittarit, joiden avulla voit seurata tavoitteiden saavuttamista ja tukea niissä onnistumista. Tavoitteiden seuraaminen on myös yrityksen menestyksen arviointia, joten tavoitteiden mittaaminen on todella oleellista.

 

5. Suunnittele markkinointi- ja myyntistrategiat

Liiketoimintasuunnitelmaan tulisi sisältyä myös tarkka suunnitelma markkinoinnin ja myynnin toteuttamiseksi. Lähde liikkeelle kohderyhmistä ja selvitä, mitkä ovat tehokkaimmat kanavat tavoittaa heidät ja miten aiot muuttaa heidät maksaviksi asiakkaiksi. Kirjaa suunnitelmaan myös esimerkiksi brändiin, hinnoitteluun, mainoksiin ja pitchaukseen liittyviä asioita ja pohdi myyntistrategiaa.

 

6. Arvioi liiketoimintaa taloudellisesta näkökulmasta

Talous- ja rahoitussuunnitelma on yksi tärkeimmistä liiketoimintasuunnitelman osista. Se sisältää budjetin, ennusteen yrityksen myynnistä ja kuluista sekä kannattavuuslaskelman. Lisäksi on hyvä arvioida yrityksen rahoituslähteet realistisesti ja varmistaa, että yrittäjällä on tarvittava pääoma yrityksen käynnistämiseen ja sen kehittämiseen. Muista tarvittaessa myös hyödyntää esimerkiksi julkista rahoitusta, sijoittajia tai yrityslainaa yrityksen perustamis- tai kehitysvaiheessa.

 

7. Laadi toimintasuunnitelma

Tavoitteita ei voi saavuttaa ilman toimintaa. Toimintasuunnitelman avulla voit konkretisoida askelmerkit, jotka auttavat sinua saavuttamaan yrityksen tavoitteet. Määrittele selkeät tehtävät, vastuualueet ja aikataulut sekä lyhyelle että pitkälle aikavälille. Tämä auttaa yrittäjää ja muuta henkilöstöä pysymään organisoituna ja varmistamaan, että yritys seuraa visiota.

 

8. Päivitä suunnitelma säännöllisesti

Liiketoimintasuunnitelma ei ole kiveen hakattu dokumentti, vaan se tulisi päivittää säännöllisesti yrityksen kehittyessä ja markkinatilanteen muuttuessa. Arvioi suunnitelman toimivuutta objektiivisesti vaikkapa kerran vuodessa tai uuden edessä ja tee tarvittavat muutokset sen perusteella. Esimerkiksi rahoitushakemusta tehdessä tarvitaan usein liiketoimintasuunnitelma, ja tällöin on hyvä hetki tarkastella suunnitelmaa kriittisesti ja muokata sitä tarvittaessa. 

 

Onnistunut liiketoimintasuunnitelma

Liiketoimintasuunnitelman laatiminen voi tuntua alkuun haastavalta tehtävältä, mutta näiden vinkkien avulla voit onnistuneesti luoda suunnitelman, joka suuntaa yritystäsi eteenpäin. Muista olla realistinen tavoitteiden asettamisessa, tehdä perusteellinen markkinatutkimus ja arvioida taloudellinen puoli huolellisesti. Suunnittele myös markkinointi- ja myyntistrategiat sekä laadi toimintasuunnitelma saavuttaaksesi asetetut tavoitteet. Pidä liiketoimintasuunnitelmasi aina ajan tasalla ja päivitä sitä tarpeen mukaan. 

Näiden käytännön vinkkien avulla voit luoda menestyvän liiketoimintasuunnitelman, joka auttaa sinua saavuttamaan unelmasi yrittäjänä. Voit myös hyödyntää ulkopuolista asiantuntija-apua yrityksen strategia- ja kehitystyössä. Me autamme yrityksiä kasvamaan ja kehittymään. Ota yhteyttä niin katsotaan, miten voimme olla avuksi.

Kirjoittaja

Iisa Virtanen
Iisa vastaa Y4 Worksin markkinoinnista ja hän innostuu hyvistä ja oivaltavista sisällöistä. Töiden ulkopuolella Iisa tykkää urheilla ja kuunnella erilaisia audiosisältöjä.

Tutustu julkisiin rahoituksiin

Autamme yrityksiä sekä julkisten rahoitusten hakemisessa että kehityshankkeiden toteuttamisessa. Hae rahoitusta kanssamme.

Kirjoittaja

Iisa Virtanen
Iisa vastaa Y4 Worksin markkinoinnista ja hän innostuu hyvistä ja oivaltavista sisällöistä. Töiden ulkopuolella Iisa tykkää urheilla ja kuunnella erilaisia audiosisältöjä.

Jatka lukemista

Y4 Insights

Tilaa näkemyksemme sähköpostiisi.

Lähettämällä lomakkeen hyväksyt tietojesi käyttämisen Y4 Worksin tietosuojan mukaisesti.