Y4 Works logo

09/08/2023

|

Talouden muutostilanteet

09/08/2023

Miten pk-yritys voi reagoida talouden muutostilanteisiin?

Jaa blogi:

talouden muutostilanteet

Viimeaikaisia makrotalouden muutosilmiöitä ovat olleet muun muassa korona, Ukrainan sota, inflaatio ja korkojen nousu. Muutokset ovat aiheuttaneet yleistä epävarmuutta ja vaikuttaneet myös pk-yritysten talouteen ja tulevaisuuden näkymiin. Markkinatilanteen muutokset voivat olla yritykselle joko uhka tai mahdollisuus riippuen siitä, miten yritys toimii uudessa tilanteessa. Jos haluat kääntää muutokset menestykseksi, tässä blogiartikkelissa kerromme, miten yritys voi varautua ja reagoida muutostilanteisiin.

Kolme keinoa muutostilanteisiin: varaudu, seuraa ja reagoi

Yrityksen kolme avainkeinoa muutostilanteissa toimimiseen ovat taloudellinen varautuminen, tilanteen systemaattinen seuraaminen sekä aktiivinen reagointi. Makrotalouden seurannan lisäksi yrityksen talouden seuranta on erityisen tärkeää epävarmoina aikoina, jotta johto on kartalla siitä, mitä yrityksessä tapahtuu ja mihin suuntaa ollaan menossa. Jos vasta tilikauden loppupuolella syvennytään siihen, miten yrityksellä on mennyt, tulevat silloin tehdyt muutokset usein liian myöhään. Siksi on tärkeää ottaa tavaksi seurata yrityksen taloutta kuukausittain, pyrkiä ennakoimaan tulevia muutoksia, pysyä ajan tasalla yrityksen toimintaympäristöstä ja reagoida tarvittaessa nopeasti.

 

Varaudu ja ennakoi

Ennakointi ja varautuminen ovat avainasemassa muutostilanteista selviämisessä. Ennakoimalla voit valmistautua tulevaisuuden mahdollisuuksiin ja haasteisiin. Esimerkiksi budjetointi, taloudellinen suunnittelu ja markkinaennusteet ovat hyviä työkaluja. Voit varautua muutostilanteisiin muun muassa pitämällä kulut kurissa, parantamalla omavaraisuusastetta, solmimalla pitkäaikaisia sopimuksia ja pitämällä riittävän määrän varoja (yleensä noin kolmen kuukauden menot) kassassa. Joskus varautuminen voi tarkoittaa myös liiketoimintastrategian uudelleenarviointia tai uusien markkinoiden, tuotteiden ja palveluiden tutkimista – ennakointi auttaa sinua tekemään parhaat valinnat yrityksesi tulevaisuuden kannalta. 

 

Seuraa systemaattisesti

Yrityksesi talouden systemaattinen seuranta on välttämätöntä, jotta ymmärrät miten yritykselläsi menee ja miltä tulevaisuus näyttää. Taloutta on seurattava kuukausittain, jotta voit reagoida markkinoiden muutoksiin ajoissa. Yrityksen oman talouden lisäksi on hyvä seurata myös makrotaloutta, alan markkinoita ja kilpailijoita sekä globaalia taloutta. Esimerkiksi inflaatiota ja korkojen kehitystä voit seurata Suomen Pankin ennusteista. 

 

On todella tärkeää tuntea oma toimintaympäristönsä. Seuraa koko toimialan trendejä ja kilpailijoiden taloudellista tilannetta sekä analysoi makrotalouden indikaattoreita. Lisäksi kannattaa seurata myös asiakkaiden ja muiden sidosryhmien käyttäytymistä. Systemaattisen seurannan avulla voit reagoida toimintaympäristön muutoksiin nopeastikin. 

 

Tunne oma tuloslaskelmasi ja mitä lukujen takana on.

 

Tunne tuloslaskelmasi

Tuloslaskelma on yrityksesi hyvinvoinnin mittari ja sen avulla voit seurata yrityksesi taloudellista suorituskykyä. Tuloslaskelma antaa tiedot yrityksesi tuotoista, kuluista ja nettotuloksesta tiettynä ajanjaksona. Tuntemalla tuloslaskelmasi ymmärrät yrityksesi taloudellista tilannetta ja voit tehdä strategisia päätöksiä perustuen faktoihin intuition sijasta. Tuloslaskelman avulla voit myös arvioida yrityksesi kasvun ja kannattavuuden kehitystä. 

 

 

Lisäksi on myös ymmärrettävä, mitä laskelman lukujen takana on. Mistä käyttö- ja myyntikate muodostuvat? Mitkä tekijät vaikuttavat muutoksiin myynnissä ja liikevaihdossa? Kuinka esimerkiksi ostohinnat ja henkilöstökulut ovat kehittyneet? Yrityksen tuloslaskelman tunteminen perinpohjaisesti on yksi avaintekijöistä muutostilanteista selviämiseen.

 

 

Reagoi muutoksiin nopeasti

Ennakointi, systemaattinen seuranta ja tuloslaskelman ymmärtäminen eivät vielä siivitä yritystäsi muutostilanteiden läpi, vaan se, miten toimit muutostilanteissa, kertoo, miten yrityksesi selviää muutoksista. Taloudellinen varautuminen sekä yrityksen talouden ja yleisen taloustilanteen seuraaminen mahdollistavat nopean reagoinnin ja järkevien päätösten tekemisen epävarmoissa tilanteissa. 

 

Voi olla, että joudut esimerkiksi karsimaan kuluja tai lykkäämään investointeja. Muutostilanteissa kannattaa panostaa kannattavimpaan liiketoimintaan ja tehostaa markkinointia, jotta myyntikate pysyy hyvänä. Yritys voi myös hyödyntää muutosta, tunnistaa uusia mahdollisuuksia ja oppia uutta, kuten laajentaa tuote- ja palveluvalikoimaa, ottaa uusia teknologioita käyttöön ja digitalisoida toimintaa tai kehittää prosesseja ja yrityskulttuuria. Vain reagoimalla ripeästi voit kukoistaa muutoksen keskellä.

 

Jos kiinnostuit yrityksesi systemaattisesta talouden seurannasta tai kaipaat ulkopuolisen asiantuntijan neuvoja muutostilanteisiin, otathan yhteyttä. Me autamme mielellämme.

 

Artikkelia varten on haastateltu Y4 Worksin liikkeenjohdon konsultteja.

Kirjoittaja

Iisa Virtanen
Iisa vastaa Y4 Worksin markkinoinnista ja hän innostuu hyvistä ja oivaltavista sisällöistä. Töiden ulkopuolella Iisa tykkää urheilla ja kuunnella erilaisia audiosisältöjä.

Haluatko seurata yrityksesi taloutta systemaattisesti?

Huhtikuussa järjestetyssä Y4 webinaarissa asiantuntijamme Henri ja Jani jakoivat Excel-pohjaisen työkalun talouden systemaattiseen seurantaan. Lataa ilmainen työkalu ja katso webinaaritallenne.

Kirjoittaja

Iisa Virtanen
Iisa vastaa Y4 Worksin markkinoinnista ja hän innostuu hyvistä ja oivaltavista sisällöistä. Töiden ulkopuolella Iisa tykkää urheilla ja kuunnella erilaisia audiosisältöjä.

Jatka lukemista

Y4 Insights

Tilaa näkemyksemme sähköpostiisi.

Lähettämällä lomakkeen hyväksyt tietojesi käyttämisen Y4 Worksin tietosuojan mukaisesti.