Y4 Works logo

06/06/2023

|

Työnantajuus

06/06/2023

Edistämässä tasa-arvoa ja monimuotoisuutta: Avaimet parempaan työnantajuuteen

Jaa blogi:

Pride-kuukausi herättää aina mukanaan keskustelun siitä, että riittääkö yrityksille mukanaolon osoittaminen vai tulisiko rinnalle vaatia myös näkyviä toimenpiteitä. Keräsimme yrityksille joukon keinoja, joilla voit siirtyä sanoista tekoihin yhdenvertaisuuden edistämisessä kaikenlaisissa työyhteisöissä.

Tasa-arvon, monimuotoisuuden ja inklusiivisuuden edistäminen ei ole pelkästään eettinen valinta – se on myös avain parempaan työnantajuuteen, tehokkaampaan yrityskulttuuriin ja kilpailukykyiseen yritykseen. Näiden teemojen huomioiminen ja niihin panostaminen on oleellista yrityksen menestykselle 2020-luvulla.

 

1. Selkeä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuspolitiikka

Laissa määrätty perusvaatimus tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuspolitiikalle on ensiarvoisen tärkeä, mutta ei riittävä. Panostamalla selkeään tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuspolitiikkaan lähetätte viestin, että arvostatte jokaista työntekijäänne ja teette työympäristöstä turvallisen kaikille. 

 

Jos yrityksessäsi on säännöllisesti vähintään 30 työntekijää, sinun tulee laatia suunnitelma toimenpiteistä, joilla edistät tasa-arvoa yrityksessäsi.

 

2. Monimuotoisuuden ja inklusiivisuuden koulutus

Korkea tietoisuuden taso on hyvä alku, mutta koulutuksen avulla voitte varmistaa, että jokainen työntekijä ymmärtää, mikä on hyväksyttävää ja miten he voivat olla osa monimuotoisen työympäristön luomista. Jos alkuun pääseminen pohdituttaa, FIBS ja SETA ovat luoneet yhdessä oppaan Sateenkaari-ihmisistä työpaikoilla sekä asiakkaina

 

3. Turvallinen ilmapiiri ja avoin vuoropuhelu

Luomalla turvallisen ympäristön ja kannustamalla avoimeen vuoropuheluun teette työntekijöille selväksi, että heidän kokemuksensa ja näkökulmansa ovat arvostettuja. Tämä luo perustan luottamukselle ja sitoutumiselle, mikä voi parantaa työtyytyväisyyttä ja tuottavuutta.

 

4. Harkitseva rekrytointi

Monimuotoisuuden huomioiminen rekrytoinnissa voi tuoda yritykseen uusia näkökulmia ja vahvistaa innovatiivisuutta. Tämä auttaa yritystä pysymään kilpailukykyisenä ja mukautumaan muuttuvaan maailmaan. Huomioonottavat rekrytointikäytänteet ovat ensimmäinen hyvän työnantajuuden käyntikortti.

 

5. Tuki ja resurssit

Tarjoamalla tukipalveluita ja resursseja seksuaali- ja sukupuolivähemmistöille, voitte auttaa työntekijöitänne voimaan paremmin ja sitoutumaan työhönsä. Tämä on oleellinen osa vastuullista työnantajuutta.

 

6. Mukautuva yrityskulttuuri

Joustavuus ja sopeutumiskyky ovat avainasemassa, kun luodaan yrityskulttuuria, joka ottaa huomioon erilaiset tarpeet ja työskentelytyylit. Tämä ei vain paranna työntekijöiden hyvinvointia ja tuottavuutta, vaan myös houkuttelee laajemman joukon osaajia yritykseenne. Voit lukea lisää työyhteisön monimuotoisuudesta suomi.fi:ssä.

 

7. Toimintatapojen jatkuva kehitys

Monimuotoisuuden ja tasa-arvon edistäminen on jatkuvaa työtä. Jatkuva kehittäminen ja parantaminen ovat keskeisiä suomalaisessa työkulttuurissa, ja niiden tulisi olla osa myös yrityksen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusstrategiaa.

 

8. Työehdot ja -edut

Oikeudenmukaiset ja syrjimättömät työehdot ja -edut korostavat sitoutumistanne tasa-arvoon ja luovat työympäristön, jossa jokainen voi menestyä. Näiden huomioiminen ja päivittäminen on osa yrityksen vastuullisuutta ja kertoo siitä, miten arvostatte työntekijöitä.

 

9. Zero tolerance -politiikka

Nollatoleranssipolitiikka lähettää selkeän viestin siitä, että syrjintää, kiusaamista tai häirintää ei hyväksytä yrityksessä missään muodossa. Tämä luo turvallisen työympäristön, joka puolestaan edistää työntekijöiden sitoutumista ja työtyytyväisyyttä

 

10. Raportointi ja seuranta

Tarjoamalla työntekijöilleen kanavan ilmoittaa syrjinnästä tai häirinnästä ja sitoutumalla näiden raporttien tehokkaaseen seurantaan, yritys voi tunnistaa ja puuttua ongelmiin nopeasti. Samalla se luo ympäristön, jossa työntekijät tuntevat olonsa kuulluksi ja arvostetuksi.

 

1.1.2023 alkaen yli 50 henkilöä työllistävien yrityksien tulee ottaa käyttöön kanava, jossa voi tehdä ilmoituksia väärinkäytöksistä sekä epäkohdista organisaatiossa.

 

11. Yhteistyö työntekijöiden kanssa

Kuuntelemalla työntekijöitä ja ottamalla heidän ehdotuksensa huomioon, yritys voi edistää aitoa osallisuutta ja luoda ympäristön, joka heijastaa kaikkien työntekijöiden tarpeita ja arvoja.

 

Nämä toimenpiteet eivät ainoastaan edistä tasa-arvoa ja monimuotoisuutta, vaan myös rakentavat vahvempaa, tuottavampaa ja innovatiivisempaa yritystä. Tasa-arvo ja monimuotoisuus eivät ole pelkästään ”oikein” tai ”eettisiä” valintoja – ne ovat strategisia päätöksiä, jotka voivat tuoda merkittävää arvoa yritykselle sekä työyhteisölle.

 

Monimuotoisuus luo uusia näkökulmia, edistää innovaatiota ja auttaa yritystä pysymään joustavana muuttuvassa toimintaympäristössä. Tasa-arvo taas luo ympäristön, joka parantaa työntekijöiden sitoutumista ja tuottavuutta ja luo positiivista yrityskuvaa sekä, jossa jokainen työntekijä voi tuoda parhaansa esille. Näiden tekijöiden huomioiminen ja niiden edistäminen yrityksessänne voi parantaa yrityksenne kilpailukykyä, vetovoimaa ja pitkän aikavälin menestystä.

 

Suomalainen työkulttuuri ja lainsäädäntö tarjoavat jo paljon suojaa ja tasa-arvoa, mutta parantamisen varaa on aina. Lainsäädäntö tarjoaa minimivaatimukset, mutta todellinen muutos tapahtuu, kun yritykset itse sitoutuvat aktiivisesti edistämään tasa-arvoa ja monimuotoisuutta.

 

Hyvä työnantajuus tarkoittaa, että arvostatte jokaista työntekijäänne ja luotte ympäristön, jossa he voivat menestyä. Tasa-arvon ja monimuotoisuuden edistäminen on avain parempaan työnantajuuteen ja yrityksen menestykseen 2020-luvulla. Kehotamme teitä ottamaan nämä toimenpiteet käyttöön ja edistämään aktiivisesti tasa-arvoa ja monimuotoisuutta yrityksessänne.

 

Me Y4 Worksilla olemme sitoutuneet paremman, monimuotoisemman sekä tasa-arvoisen työelämän rakentamisessa – sekä talon sisällä että asiakasyrityksiemme kanssa. Olemme auttaneet yli 7000 yritystä hyvässä työnantajuudessa, rekrytoinneissa sekä henkilöstöstrategioissa. Haluatko sinäkin ottaa kehitysloikan organisaatiokulttuurisi kanssa? Lue lisää konsultointipalveluistamme ja ota yhteyttä, niin ratkaistaan yhdessä haasteesi henkilöstöasioissa.

Matti Petteri Pöntiö

Kirjoittaja

Matti Petteri Pöntiö
Matti Petteri on Y4 Worksin toimitusjohtaja sekä yksi perustajista. Yrityksien strateginen kehittäminen ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden vahvistaminen innostavat – lauta- ja videopelejä, scifiä sekä arkkitehtuuria unohtamatta.

Mietityttääkö työnantajuus ja rekrytointi?

Tarjoamme tukea ja neuvoja rekrytointiin myös maksuttomasti. Työllistä Taidolla -palvelu on tarkoitettu mikro- ja yksinyrittäjille, jotka haluavat kehittää työnantajataitojaan.

Kirjoittaja

Matti Petteri Pöntiö
Matti Petteri Pöntiö
Matti Petteri on Y4 Worksin toimitusjohtaja sekä yksi perustajista. Yrityksien strateginen kehittäminen ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden vahvistaminen innostavat – lauta- ja videopelejä, scifiä sekä arkkitehtuuria unohtamatta.

Jatka lukemista

Y4 Insights

Tilaa näkemyksemme sähköpostiisi.

Lähettämällä lomakkeen hyväksyt tietojesi käyttämisen Y4 Worksin tietosuojan mukaisesti.